Łódź

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi jest uczelnią przygotowującą kandydatów do posługi duszpasterskiej w parafiach Archidiecezji Łódzkiej. Właśnie dlatego cieszy się ono szczególną troską Metropolity Łódzkiego oraz jego współpracowników jako kuźnia przyszłych liderów wspólnot. Seminarium to miejsce i czas rozeznawania drogi życiowej, utwierdzania się w podjętych decyzjach, modlitwy i pracy. Cykl formacji trwa 7 lat i obejmuje rok propedeutyczny, biennium studiów filozoficznych oraz czteroletni okres studiów teologicznych połączony (w ostatnim roku formacji) z praktykami katechetycznymi i parafialnymi.

Naszą misją jest kształtowanie przyszłych duchownych: ewangelizatorów, pedagogów, przewodników wspólnot, liderów. Potrzebują więc odpowiedniego czasu, umiejętnie wyznaczonych celów, starannie przygotowanego programu dydaktycznego i wiedzy o kondycji ludzi do których będą posłani.

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14
tel.: 42 664 88 88
wsd@wsd.lodz.pl