Łódź

Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Medyczny w Łodzi rozpoczął działalność 1 października 2002 r. z połączenia: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi to:

o ponad 10 000 studentów
o 900 studentów studiów prowadzonych w języku angielskim
o 3 wydziały
o 15 kierunków
o 1 200 nauczycieli akademickich.

O uczelni

Oferta kształcenia