Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki to uczelnia państwowa, która powstała 24 maja 1945 roku. Obecnie jest jedną z największych polskich szkół wyższych – na jej 12 wydziałach (i w Filii w Tomaszowie Mazowieckim) studiuje 28 tysięcy osób. Nad procesem kształcenia studentów czuwa prawie 3.700 pracowników, w tym ponad 2.200 nauczycieli akademickich.

Oferta kształcenia

O uczelni