Szkoła Filmowa w Łodzi (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera) to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół filmowych na świecie. Kształci reżyserów, operatorów, aktorów, twórców animacji, montażystów, producentów, scenarzystów, fotografików. Alma mater wielu wybitnych filmowców, wśród absolwentów Szkoły m.in.: Andrzej Wajda, Roman Polański, Kazimierz Kutz, Jerzy Skolimowski, Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Kieślowski, Filip Bajon, Janusz Gajos, Witold Sobociński, Sławomir Idziak, Jolanta Dylewska, Paweł Edelman, Małgorzata Szumowska.

O uczelni

Oferta kształcenia

Reżyseria, specjalność reżyseria filmowa i telewizyjna
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/rezyseria-filmowa-i-telewizyjna/2

Studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci są także przygotowani do pracy w telewizji i teatrze. Podczas studiów studenci zdobywają gruntowną wiedzę warsztatową niezbędną do profesjonalnego uprawiania zawodu reżysera, ale przede wszystkim stymulowani są do indywidualnego rozwoju artystycznego. W ramach programu nauczania studenci realizują sześć filmów: trzy dokumentalne i trzy fabularne, pod kierunkiem wybitnych pedagogów. Niektóre z tych filmów mogą być realizowane na taśmie filmowej 35 mm. Studia są jednolite, pięcioletnie i po realizacji filmu dyplomowego absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki.

Reżyseria, specjalność scenariopisarstwo
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/scenariopisarstwo/6

Prowadzone jako specjalność na Wydziale Reżyserii dwustopniowe, stacjonarne studia scenariopisarskie adresowane są do tych którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu. Pierwsze trzy lata, czyli licencjat, to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodowym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyjnego i pełnometrażowej fabuły. Praktyka pisania obudowana jest wiedzą o warsztacie scenarzysty, dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu. Nieodłączną częścią naszego programu jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów reżyserskich. Przyszli scenarzyści otrzymują praktyczną wiedzę o filmowych środkach wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realizacji. Absolwenci naszych studiów scenariopisarskich powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji.

Reżyseria, specjalność scenariopisarstwo
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/scenariopisarstwo/6

Prowadzone jako specjalność na Wydziale Reżyserii dwustopniowe, stacjonarne studia scenariopisarskie adresowane są do tych którzy już wiedzą, że ich powołaniem i przeznaczeniem jest pisanie dla filmu. Pierwsze trzy lata, czyli licencjat, to nauka warsztatu, czas na poznanie materii pisarskiej, czas na poznanie siebie i zbudowanie własnej świadomości scenariopisarskiej. Następne dwa lata to studia magisterskie, otwarte także dla osób z zewnątrz z dużym zawodowym doświadczeniem scenariopisarskim. Istotą naszego programu jest praktyka, czyli pisanie, pisanie i pisanie – żmudne i codzienne – od etiud do serialu telewizyjnego i pełnometrażowej fabuły. Praktyka pisania obudowana jest wiedzą o warsztacie scenarzysty, dramaturgii, narracji, psychologii, historii filmu. Nieodłączną częścią naszego programu jest jego ścisłe powiązanie z programem studiów reżyserskich. Przyszli scenarzyści otrzymują praktyczną wiedzę o filmowych środkach wyrazu, a napisane przez nich scenariusze krótkich filmów fabularnych mają szansę realizacji. Absolwenci naszych studiów scenariopisarskich powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające dla podjęcia samodzielnej pracy w filmie i telewizji.

Studia Podyplomowe Międzynarodowe, Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/studia-doktoranckie/12

Międzynarodowe Studia Podyplomowe dla Producentów Kreatywnych to oferta indywidualnego rozwoju zawodowego dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć sukces w branży audiowizualnej. Niezależnie od tego, czy jesteś filmowcem, biznesmenem czy managerem Wydział Organizacji zaoferuje Ci innowacyjne, zindywidualizowane i wszechstronne zajęcia, twórczą wymianę myśli i dialog z najlepszymi w tej dziedzinie. Studia przeznaczone są dla: wizjonerów, którzy pragną zrealizować swój projekt i dotrzeć do publiczności; pasjonatów, którzy marzą o wyprodukowaniu z powodzeniem kreatywnego projektu i charyzmatycznych leaderów, którzy wiedzą jak motywować siebie, współpracowników i oczarować innych swoim projektem.

Studia Podyplomowe, Organizacja produkcji Filmowej i Telewizyjnej
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Wydział Organizacji Sztuki Filmowej\r\n
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/organizacja-produkcji-filmowej-i-telewizyjnej/11

Studia obejmują niemal każdy aspekt organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej począwszy od developmentu, finansowania i budżetowania, poprzez zarządzanie realizacją zdjęć, postprodukcją, na reklamie, promocji i dystrybucji kończąc. Duży nacisk położono także na praktyczne przygotowanie do prowadzenia firmy działającej na rynku mediów oraz organizacji różnego rodzaju innych projektów kreatywnych: np. wydarzeń kulturalnych, artystycznych, koncertów, wystaw, festiwali, widowisk sportowych, projektów internetowych, multimedialnych i interaktywnych.\r\n\r\nPrzedmioty podzielone są na dwa bloki tematyczne, w ramach których pierwszy to to przedmioty zawodowe stanowiące ok. 75% programu studiów. Obejmują one m.in. zajęcia z technologii produkcji, organizacji pracy i technik kierowniczych, podstaw reżyserii, sztuki operatorskiej, technik telewizyjnych, scenografii, fotografii, dźwięku, prawa własności intelektualnej, reklamy i marketingu. Drugi blok to przedmioty ogólnokierunkowe, które stanowią ok. 25% programu studiów i składają się m.in. zajęć z zasad funkcjonowania mediów, historii filmu i sztuki, aspektów gospodarczych kinematografii, a także projekcji filmowych z praktycznymi ćwiczeniami z analizy dzieła filmowego.

Studia Podyplomowe, Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Filmową
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/studia-doktoranckie/12

Studia ukierunkowane są przede wszystkim na tematykę związaną z zarządzaniem procesami twórczymi zachodzącymi po okresie zdjęciowym filmu. Program kształcenia obejmuje m.in. poznanie etapów pracy nad efektami 2D i 3D w filmie, różnych sposobów realizacji efektów, zarówno na planie filmowym, jak i w komputerze, podstaw grafiki komputerowej i korekcji kolorów, postprodukcji dźwięku, pre-wizualizacji w produkcji filmowej z udziałem efektów specjalnych, projektowanie scenografii wirtualnej, archiwizacji materiałów audiowizualnych, kosztorysowanie postprodukcji obrazu i dźwięku, a także zapoznanie ze specyfiką wybranych programów i urządzeń, na których pracują specjaliści od efektów filmowych.