Łódź

Szkoła Filmowa w Łodzi (Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera) to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół filmowych na świecie. Kształci reżyserów, operatorów, aktorów, twórców animacji, montażystów, producentów, scenarzystów, fotografików. Alma mater wielu wybitnych filmowców, wśród absolwentów Szkoły m.in.: Andrzej Wajda, Roman Polański, Kazimierz Kutz, Jerzy Skolimowski, Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Kieślowski, Filip Bajon, Janusz Gajos, Witold Sobociński, Sławomir Idziak, Jolanta Dylewska, Paweł Edelman, Małgorzata Szumowska.

O uczelni

Oferta kształcenia

Aktorstwo
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Aktorski
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/fotografia/9

Studia magisterskie na Wydziale Aktorskim trwają cztery i pół roku, a ich program przygotowuje do pracy w zawodzie aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Nasi absolwenci dysponują nowoczesną techniką aktorską, a jednocześnie szeroką i wszechstronną wiedzą na temat współczesnej kultury mediów. Nauczanie realizowane jest zarówno poprzez wykłady kursowe, seminaria i konsultacje indywidualne, jak i ćwiczenia praktyczne. Szczególną uwagę przykładamy zwłaszcza do realizacji ćwiczeń warsztatowych, które mają za zadanie wdrożyć studenta do samodzielnego korzystania ze źródeł, rozwijać emocjonalne zaangażowanie twórcze i przede wszystkim rozwijać indywidualność artystyczną. Egzamin magisterski jest dwuczłonowy i składa się z pisemnej pracy magisterskiej oraz prezentacji ról w spektaklach dyplomowych. Pozytywne zaliczenie egzaminu magisterskiego skutkuje nadaniem absolwentowi tytułu magistra sztuki.

Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/organizacja-produkcji-filmowej-i-telewizyjnej/11

Studia na tym kierunku oferują studentom szeroką wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Student może rozwijać swoje kompetencje w toku praktyk zawodowych oraz uczestniczyć w realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. W programie kształcenia uwzględniono podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z zakresu historii kultury i sztuki. W dalszym toku nauczania uzupełniana jest ona wiedzą kierunkową, dotyczącą m.in. historii kinematografii, analizy scenariusza, podstaw reżyserii filmowej i teatralnej, technologii produkcji filmowej i telewizyjnej, scenografii, sztuki operatorskiej, montażu filmowego i innych przedmiotów, które przygotowują studentów do pracy w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Poza tym studenci mają także okazję poznać najnowsze osiągnięcia z obszaru technologii informacyjnej, technik rejestracji obrazu oraz dźwięku. 

Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/organizacja-produkcji-filmowej-i-telewizyjnej/11

Studia na tym kierunku oferują studentom szeroką wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Student może rozwijać swoje kompetencje w toku praktyk zawodowych oraz uczestniczyć w realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. W programie kształcenia uwzględniono podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z zakresu historii kultury i sztuki. W dalszym toku nauczania uzupełniana jest ona wiedzą kierunkową, dotyczącą m.in. historii kinematografii, analizy scenariusza, podstaw reżyserii filmowej i teatralnej, technologii produkcji filmowej i telewizyjnej, scenografii, sztuki operatorskiej, montażu filmowego i innych przedmiotów, które przygotowują studentów do pracy w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Poza tym studenci mają także okazję poznać najnowsze osiągnięcia z obszaru technologii informacyjnej, technik rejestracji obrazu oraz dźwięku. Studia I stopnia, przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym i zagranicznym oraz kontynuowania nauki na II stopniu studiów magisterskim.

Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/organizacja-produkcji-filmowej-i-telewizyjnej/11

Studia na tym kierunku oferują studentom specjalistyczną wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest również elementami praktycznymi. Student może doskonalić umiejętności i rozwijać swoje kompetencje oraz angażować się w proces realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. Ciekawym uzupełnieniem oferty studiów jest możliwość współpracy przy realizacji filmów dyplomowych, które tworzone są wspólnie z innymi wydziałami Szkoły Filmowej. Studia oferują wiedzę dotyczącą problemów audiowizualnych współczesnej kultury, kierunków transformacji kultury, sztuki, mediów, a także estetyki mediów elektronicznych. W programie kształcenia uwzględniono także wiedzę z zakresu kina współczesnego, analiz literackich, technik promocji filmu, finansowania produkcji filmowej, systemów podatkowych, koprodukcji, dystrybucji filmów, prawa nowych mediów, technik motywacyjnych, polityki programowej w kinematografii, zarządzania instytucjami kultury, organizacji kampanii promocyjnych i reklamowych. Studia II stopnia przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym oraz zagranicznym oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a także do kontynuowania nauki na III stopniu doktoranckim.

Organizacja produkcji Filmowej i Telewizyjnej
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/organizacja-produkcji-filmowej-i-telewizyjnej/11

Studia na tym kierunku oferują studentom specjalistyczną wiedzę ogólnokształcącą, która wzbogacona jest również elementami praktycznymi. Student może doskonalić umiejętności i rozwijać swoje kompetencje oraz angażować się w proces realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych, widowiskowych, które oferuje Zakład Produkcji Filmów Szkolnych. Ciekawym uzupełnieniem oferty studiów jest możliwość współpracy przy realizacji filmów dyplomowych, które tworzone są wspólnie z innymi wydziałami Szkoły Filmowej. Studia oferują wiedzę dotyczącą problemów audiowizualnych współczesnej kultury, kierunków transformacji kultury, sztuki, mediów, a także estetyki mediów elektronicznych. W programie kształcenia uwzględniono także wiedzę z zakresu kina współczesnego, analiz literackich, technik promocji filmu, finansowania produkcji filmowej, systemów podatkowych, koprodukcji, dystrybucji filmów, prawa nowych mediów, technik motywacyjnych, polityki programowej w kinematografii, zarządzania instytucjami kultury, organizacji kampanii promocyjnych i reklamowych. Studia II stopnia przygotowują do pracy w mediach na rynku krajowym oraz zagranicznym oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a także do kontynuowania nauki na III stopniu doktoranckim.

Realizacja Obrazu Filmowego,Telewizyjnego i Fotografia, specjalność film animowany i efekty specjalne
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Opertorski i Realizacji Telewizyjnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/film-animowany-i-efekty-specjalne/8

Uczymy projektowania i realizowania filmów animowanych i filmowych efektów specjalnych oraz projektowania i realizacji teledysków muzycznych, filmów reklamowych, na taśmie światłoczułej (35 mm) i wszelkich nośnikach magnetycznych z użyciem różnego rodzaju kamer cyfrowych i analogowych a także z użyciem różnorodnych programów komputerowych. Przyszli absolwenci uzyskują wiedzę o osiągnięciach artystycznych i środkach wyrazowych oraz opanowują umiejętności posługiwania się urządzeniami i technologiami tych gatunków. Program nauczania obejmuje: realizację formy filmowej, filmowe efekty specjalne, sztukę operatorską, animację kinematograficzną, grafikę i animację komputerową, zagadnienia dźwięku i montażu filmowego, technikę i technologię operatorską. Absolwent po przedstawieniu teoretycznej pracy dyplomowej, filmu dyplomowego oraz obronie egzaminu dyplomowego uzyskuje tytuł magistra sztuki, który umożliwia mu podjęcie odpowiedniej pracy zawodowej i otwiera drogę do dalszego awansu naukowego.

Realizacja Obrazu Filmowego,Telewizyjnego i Fotografia, specjalność fotografia
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Opertorski i Realizacji Telewizyjnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/fotografia/9

Studenci przygotowywani są w trakcie procesu dydaktycznego do podjęcia pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, muzeach i galeriach sztuki współczesnej. Jednocześnie rozwijają swoje umiejętności twórcze, które pozwolą im spełnić marzenia, aby w przyszłości zaistnieć jako uznani artyści fotograficy. Program realizowany jest w trakcie jednolitych, 5 – letnich studiów magisterskich. Na doświadczenia w obrębie rozumienia, kształtowania i profesjonalnego wykorzystania obrazu składają się blisko 65 – letnie wysiłki kadry pedagogiczno – twórczej skupionej wokół Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Konstrukcja programu nauczania opiera się na „systemie pracowni" prowadzonych w oparciu o autorski programy. Ilość pracowni zapewnia szeroki zakres specjalizacji występujących we współczesnej fotografii zawodowej, takich jak: fotografia reportażowa, kreacyjna, użytkowa, portretowa, foto - edytorstwo itp.

Realizacja Obrazu Filmowego,Telewizyjnego i Fotografia, specjalność sztuka operatorska
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Opertorski i Realizacji Telewizyjnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/sztuka-operatorska/7

Studia w specjalności Sztuka Operatorska są jednolitymi, stacjonarnymi studiami magisterskimi. Trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie operatora filmowego– autora obrazu. Studenci, pod kierunkiem wybitnych operatorów filmowych, artystów z różnych obszarów sztuki jak również specjalistów z dziedzin humanistyki i techniki, w okresie studiów opanowują wiedzę teoretyczną i praktyczną, potrzebną przy tworzeniu utworu filmowego czy formy telewizyjnej. Poszczególne lata studiów mają ściśle określony program zadań praktycznych. Studenci pod opieką profesorów realizują samodzielnie różne formy filmowe i telewizyjne oraz zdjęcia do etiud i filmów dyplomowych studentów Wydziału Reżyserii. 

Realizacja Obrazu Filmowego,Telewizyjnego i Fotografia, specjalność: fotografia
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Opertorski i Realizacji Telewizyjnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/fotografia/9

Studenci przygotowywani są w trakcie procesu dydaktycznego do podjęcia pracy w agencjach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, muzeach i galeriach sztuki współczesnej. Jednocześnie rozwijają swoje umiejętności twórcze, które pozwolą im spełnić marzenia, aby w przyszłości zaistnieć jako uznani artyści fotograficy. Program realizowany jest w trakcie jednolitych, 5 – letnich studiów magisterskich. Na doświadczenia w obrębie rozumienia, kształtowania i profesjonalnego wykorzystania obrazu składają się blisko 65 – letnie wysiłki kadry pedagogiczno – twórczej skupionej wokół Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej. Konstrukcja programu nauczania opiera się na „systemie pracowni" prowadzonych w oparciu o autorski programy. Ilość pracowni zapewnia szeroki zakres specjalizacji występujących we współczesnej fotografii zawodowej, takich jak: fotografia reportażowa, kreacyjna, użytkowa, portretowa, foto - edytorstwo itp. 

Reżyseria, specjalność montaż filmowy
uczelnia: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.filmschool.lodz.pl/studia/specjalnosc/montaz-filmowy/5

Studia na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej w specjalności montaż filmowy trwają pięć lat i kończą się zdobyciem przez absolwenta tytułu magistra sztuki. Program nauczania obejmuje szeroki obszar zagadnień związanych z montażem form fabularnych, dokumentalnych oraz produkcji telewizyjnych. Podstawowym celem prowadzonych studiów jest wykształcenie montażystów, którzy powinni mieć wiedzę i doświadczenie wystarczające do podjęcia pracy w dziedzinie montażu filmu fabularnego, filmu dokumentalnego a także we wszystkich innych obszarach komunikacji wizualnej. Kadrę stanowią doświadczeni montażyści ale także niedawni absolwenci studiów montażu filmowego, których wiedza i profesjonalne kompetencje stanowią nieocenioną pomoc w studenckich produkcjach. Łącząc bogaty program przedmiotów teoretycznych z licznymi ćwiczeniami warsztatowymi pragniemy wyposażyć naszego absolwenta w zespół umiejętności i doświadczeń, które będą mogły zaowocować w przyszłym życiu zawodowym.