Łódź

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, jedyną w regionie łódzkim. Kształcimy na dziewięciu wydziałach i w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). Oferujemy studia na 51 kierunkach pierwszego stopnia i 41 drugiego stopnia ze specjalizacjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie nauki.

O uczelni

Oferta kształcenia

menedżerskie studia podyplomowe
uczelnia: Politechnika Łódzka
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE/ Jakarta EE
uczelnia: Politechnika Łódzka
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
nowoczesne technologie w papiernictwie
uczelnia: Politechnika Łódzka
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
rodzaj studiów: techniczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
opakowania – projektowanie, technologia, zarządzanie
uczelnia: Politechnika Łódzka
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Zarządzania i Inżynierii Produkcji
rodzaj studiów: techniczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku: