Łódź

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, jedyną w regionie łódzkim. Kształcimy na dziewięciu wydziałach i w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE). Oferujemy studia na 51 kierunkach pierwszego stopnia i 41 drugiego stopnia ze specjalizacjami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie nauki.

O uczelni

Oferta kształcenia

informatyka stosowana
uczelnia: Politechnika Łódzka
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
rodzaj studiów: techniczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/informatyka-i-stopnia-wydzial-fizyki-technicznej-informatyki-i-matematyki-stosowanej

inżynieria chemiczna i biochemiczna
uczelnia: Politechnika Łódzka
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
rodzaj studiów: techniczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/inzynieria-chemiczna-i-biochemiczna-i-stopnia-wydzial-inzynierii-procesowej-i-ochrony-srodowiska