Łódź

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to miejsce dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą ze sztuką i projektowaniem. Atrakcyjna oferta dydaktyczna, znakomici wykładowcy i nowoczesne pracownie są gwarancją właściwego przygotowania do wykonywania zawodu oraz dają pewność, iż absolwent sprosta wymogom coraz bardziej konkurencyjnego rynku pracy.

Dwa wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Wydział Sztuk Pięknych oraz Wydział Sztuk Projektowych – proponują bogatą ofertę programową, w tym unikalne w skali całego kraju programy projektowania mody (jako jedyna uczelnia publiczna w Polsce oferujemy studentom możliwość uzyskania tytułu magistra w zakresie projektowania ubioru) i biżuterii, a także zastosowania technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych. W swojej ofercie edukacyjnej Uczelnia posiada studia doktoranckie oraz bogaty program studiów podyplomowych. Jesteśmy również prekursorem wielu innowacyjnych kierunków, takich jak Food Design czy ilustracja i komiks.

 

 

O uczelni

Oferta kształcenia

projektowanie ubioru
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Ubioru
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia na kierunku projektowanie ubioru na Wydziale Sztuk Projektowych powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć wysokie kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania mody. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe zaplecze w postaci specjalistów i bazy warsztatowo-technicznej służące przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu. Środowisko Łodzi, miasta historycznie związanego z przemysłem włókienniczym wspiera Akademię w organizacji prestiżowego wydarzenia Łódź Young Fashion dedykowane młodym projektantom mody, w ramach którego odbywają się trzy konkursy: Łódź Young Fashion Award, Ogólnopolski Konkurs "Złota Nitka", który w przeszłości został powołany do życia w Katedrze Ubioru oraz konkurs na najlepsze dyplomy Instytutu Ubioru – Gala Dyplomowa.

Cel kształcenia

Celem studiów na kierunku projektowanie ubioru jest kształcenie designerów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej w obszarze ubioru.

Sposób uzyskania dyplomu

Zakres licencjackiej pracy dyplomowej obejmuje:

 • wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz aneks ogólnoplastyczny,
 • przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej związanej treścią z pracą praktyczną, zawierającej przypisy i ilustracje (około 15–20 stron).

Po trzech latach studiów licencjackich i obronie pracy dyplomowej, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjata.

Sposób kształcenia

Główny trzon kształcenia stanowią przedmioty projektowe realizowane w pracowniach: ubioru; obuwia i galanterii skórzanej; ubioru dzianego; projektowania kostiumu scenicznego; ubioru sportowego i specjalistycznego; bielizny i ubioru rekreacyjnego. Kształcenie specjalizacyjne jest silnie wspomagane przez pracownie realizacyjno-techniczne.

Kierunek oferuje również możliwość korzystania z szerokiej gamy warsztatów praktycznych: warsztatów krawieckich, dziewiarskich, obuwia i galanterii skórzanej, a ponadto laboratorium fotograficznego i warsztatów komputerowych.

Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (historia sztuki; zagadnienia sztuki współczesnej; historia ubioru; filozofia; zarządzanie i marketing; prawo autorskie; technologia). Duży nacisk kładziony jest na kształcenie ogólnoplastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, podstaw kompozycji, fotografii, nowych mediów w pracowniach rozwijających wrażliwość artystyczną i dających podstawy plastyczne do działań projektowych.

W trakcie studiów na kierunku projektowanie ubioru masz do wyboru:

 • Pracownię Projektowania Ubioru
 • Pracownię Projektowania Ubioru Dzianego
 • Pracownię Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej
 • Pracownię Projektowania Bielizny i Ubioru Rekreacyjnego
 • Pracownię Kształtowania Formy Ubioru
 • Pracownię Projektowania Ubioru Sportowego i Specjalistycznego
 • Pracownię Kostiumu Teatralnego i Filmowego.

Możliwe obszary zatrudnienia

Studenci i absolwenci kierunku współpracują z wieloma firmami zajmującymi się projektowaniem ubioru i obuwia. Budują własne marki projektowe, są laureatami licznych konkursów, prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali oraz branżowych imprez targowych. Absolwentami kierunku tkanina i ubiór w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi są m.in. Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski, Joanna Paradecka, Natalia Jaroszewska, Joanna Rusin, Agnieszka Czop, Aleksandra Richert, Klaudia Markiewicz, Ilona Majer i Rafał Michalak- twórcy marki MMC oraz wielu innych.


projektowanie ubioru
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Ubioru
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia na kierunku projektowanie ubioru na Wydziale Sztuk Projektowych powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć wysokie kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania mody. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe zaplecze w postaci specjalistów i bazy warsztatowo-technicznej służące przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu. Środowisko Łodzi, miasta historycznie związanego z przemysłem włókienniczym wspiera Akademię w organizacji prestiżowego wydarzenia Łódź Young Fashion dedykowane młodym projektantom mody, w ramach którego odbywają się trzy konkursy: Łódź Young Fashion Award, Ogólnopolski Konkurs "Złota Nitka", który w przeszłości został powołany do życia w Katedrze Ubioru oraz konkurs na najlepsze dyplomy Instytutu Ubioru – Gala Dyplomowa.

Cel kształcenia

Celem studiów na kierunku projektowanie ubioru jest kształcenie designerów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej w obszarze ubioru.

Sposób uzyskania dyplomu

Zakres magisterskiej pracy dyplomowej obejmuje:

 • wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej związanej z kierunkiem studiów i specjalnością oraz aneks ogólnoplastyczny,
 • przygotowanie i przedłożenie pracy teoretycznej zawierającej przypisy i ilustracje (około 30–40 stron)
 • praca teoretyczna powinna mieć znamiona samodzielnej pracy badawczej w obszarze sztuk projektowych.

Po dwóch latach studiów magisterskich i obronie pracy dyplomowej, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magistra sztuki.

Sposób kształcenia

Główny trzon kształcenia stanowią przedmioty projektowe realizowane w pracowniach: ubioru; obuwia i galanterii skórzanej; ubioru dzianego; projektowania kostiumu scenicznego; ubioru sportowego i specjalistycznego; bielizny i ubioru rekreacyjnego. Kształcenie specjalizacyjne jest silnie wspomagane przez pracownie realizacyjno-techniczne.

Kierunek oferuje również możliwość korzystania z szerokiej gamy warsztatów praktycznych: warsztatów krawieckich, dziewiarskich, obuwia i galanterii skórzanej, a ponadto laboratorium fotograficznego i warsztatów komputerowych. Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (historia sztuki; zagadnienia sztuki współczesnej; historia ubioru; filozofia; zarządzanie i marketing; prawo autorskie; technologia). Duży nacisk kładziony jest na kształcenie ogólnoplastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, podstaw kompozycji, fotografii, nowych mediów w pracowniach rozwijających wrażliwość artystyczną i dających podstawy plastyczne do działań projektowych.

W trakcie studiów na kierunku projektowanie ubioru masz do wyboru:

 • Pracownię Projektowania Ubioru
 • Pracownię Projektowania Ubioru Dzianego Pracownię
 • Projektowania Obuwia i Galanterii Skórzanej
 • Pracownię Projektowania Bielizny i Ubioru Rekreacyjnego
 • Pracownię Kształtowania Formy Ubioru
 • Pracownię Projektowania Ubioru Sportowego i Specjalistycznego
 • Pracownię Kostiumu Teatralnego i Filmowego.

Możliwe obszary zatrudnienia

Studenci i absolwenci kierunku współpracują z wieloma firmami zajmującymi się projektowaniem ubioru i obuwia. Budują własne marki projektowe, są laureatami licznych konkursów, prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali oraz branżowych imprez targowych. Absolwentami kierunku tkanina i ubiór w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi są m.in. Marcin Paprocki, Mariusz Brzozowski, Joanna Paradecka, Natalia Jaroszewska, Joanna Rusin, Agnieszka Czop, Aleksandra Richert, Klaudia Markiewicz, Ilona Majer i Rafał Michalak- twórcy marki MMC oraz wielu innych.

rzeźba
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Rzeźby
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
uwagi:

Opis kierunku:

Na kierunku rzeźba studenci otrzymują w ramach studiów rzetelny kurs tradycyjnych i współczesnych technik rzeźbiarskich od ceramiki i rzeźby w drewnie poprzez brąz, kamień, stal aż po działania wirtualne i nowoczesny artystyczny fusing szkła. Silnym atutem jest profesjonalna kadra dydaktyczna, pozyskujemy najlepszych – oferując przedmiot anatomia, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym, zaś tajniki rysunku nasi studenci poznają w pracowniach malarskich i rysunkowych rodzimej Uczelni. Absolwenci naszych studiów mogą stać się twórcami i projektantami w nowoczesnym sensie, gdy w dziedzinę kreacji przestrzeni wchodzą przebojem nowe media, gdy wiele przedsięwzięć wymaga uczestnictwa artysty poruszającego się w estetyce trzech wymiarów. Druk 3D, medycyna estetyczna to tylko niektóre przykłady dziedzin, w których na świecie coraz częściej korzysta się z wiedzy i umiejętności rzeźbiarzy profesjonalistów.

rzeźba
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Rzeźby
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Na kierunku rzeźba studenci otrzymują w ramach studiów rzetelny kurs tradycyjnych i współczesnych technik rzeźbiarskich od ceramiki i rzeźby w drewnie poprzez brąz, kamień, stal aż po działania wirtualne i nowoczesny artystyczny fusing szkła. Silnym atutem jest profesjonalna kadra dydaktyczna, pozyskujemy najlepszych – oferując przedmiot anatomia, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym, zaś tajniki rysunku nasi studenci poznają w pracowniach malarskich i rysunkowych rodzimej Uczelni. Absolwenci naszych studiów mogą stać się twórcami i projektantami w nowoczesnym sensie, gdy w dziedzinę kreacji przestrzeni wchodzą przebojem nowe media, gdy wiele przedsięwzięć wymaga uczestnictwa artysty poruszającego się w estetyce trzech wymiarów. Druk 3D, medycyna estetyczna to tylko niektóre przykłady dziedzin, w których na świecie coraz częściej korzysta się z wiedzy i umiejętności rzeźbiarzy profesjonalistów.

Stylizacja, aranżacja i dekoracja wnętrz
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.asp.lodz.pl

tkanina i stylizacja wnętrz
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Tkaniny i Druku
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

W strukturze Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi kierunek tkanina i stylizacja wnętrz podlega Wydziałowi Sztuk Projektowych.

Na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz kształcimy projektantów biegle poruszających się w szeroko rozumianej problematyce kreowania tekstyliów.Nasi studenci biorą czynny udział w prestiżowych konkursach i wystawach, systematycznie prezentując swój dorobek na forum międzynarodowym, m.in.: DMY Festiwal w Berlinie (od 2009-2013), Salone del Mobile w Mediolanie (2017), CAMPUS Heimtextil – International Trade Fair for Home and Contract Textiles we Frankfurcie nad Menem (od 2009-2018) czy The Young Polish Designers: Studies i Reality podczas Dutch Design Week w Eindhoven (2019) oraz na Targach Premiere Vision w Paryżu (Salon Indigo 2009- 2012). Zdobywają też liczne nagrody i wyróżnienia.

Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu ważnych wydarzeń artystycznych i projektowych, np. CREATEX – Textile Heritage Inspiring Creatives, Culture Programme Project 595936-CREA-1-2018-1-IT-CULT-COOP3 (2019/2020), trzech edycji Triennale Tkaniny Młodych (2013, 2016, 2019), Young Textile Art Triennial – międzynarodowego konkursu i wystawy dla studentów z 14 uczelni artystycznych świata. Studenci mają możliwość skorzystania z międzynarodowych stypendiów i staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS.

Studiowanie na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz, dzięki formule kształcenia „mistrz – uczeń”, kładącej nacisk na indywidualne podejście do każdego studenta, pozwala na pozyskanie kompetencji niezbędnych do rozwiązywania różnorodnych problemów projektowych.

Wyjątkowa specyfika nauczania polega na systematycznym rozwijaniu wrażliwości i umiejętności plastycznych studentów poprzez łączenie doświadczeń z pracowni ogólnoplastycznych, tj. kompozycji, rysunku, malarstwa, rzeźby ze specjalistyczną wiedzą zawodową, którą zdobywają w dziewięciu pracowniach projektowych:

 • Pracowni Obiektu do Wnętrz
 • Pracowni Dywanu i Gobelinu
 • Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej
 • Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej
 • Pracowni Papieru
 • Pracowni Projektowania Druku I
 • Pracowni Projektowania Druku II
 • Pracowni Mediów Dekoracji Tkanin
 • Pracowni Tkaniny Unikatowej
 • Pracowni Stylizacji Wnętrz.

Ten sposób studiowania zapewnia w efekcie przyszłym projektantom tkanin oraz designerom wnętrz uzyskanie wysokich kwalifikacji. Studenci realizują projekty w doskonale wyposażonych w krosna nicielnicowe, żakardowe i gobelinowe warsztatach tkackich. Dysponujemy też jednymi z największych wśród uczelni europejskich warsztatami druku klasycznego na tkaninie. Posiadamy również wyposażenie pozwalające poznać technologię druku cyfrowego.

Współpracujemy z krajowymi instytutami badawczymi oraz tekstylnymi firmami przemysłowymi. Student ma szansę poznać najnowocześniejsze programy komputerowe służące do projektowania, konstruowania i zdobienia tkanin np. TEXCELLE Nedgraphics, TAJIMA DGML by Pulse.

Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (np. historia sztuki, estetyka, historia tkaniny, design XX w.).

Absolwenci gotowi są do podejmowania pracy zawodowej w szeroko rozumianym zakresie projektowania, tak indywidualnie, jak i w interdyscyplinarnych zespołach.

tkanina i stylizacja wnętrz
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Tkaniny i Druku
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

W strukturze Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi kierunek tkanina i stylizacja wnętrz podlega Wydziałowi Sztuk Projektowych.

Na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz kształcimy projektantów biegle poruszających się w szeroko rozumianej problematyce kreowania tekstyliów.Nasi studenci biorą czynny udział w prestiżowych konkursach i wystawach, systematycznie prezentując swój dorobek na forum międzynarodowym, m.in.: DMY Festiwal w Berlinie (od 2009-2013), Salone del Mobile w Mediolanie (2017), CAMPUS Heimtextil – International Trade Fair for Home and Contract Textiles we Frankfurcie nad Menem (od 2009-2018) czy The Young Polish Designers: Studies i Reality podczas Dutch Design Week w Eindhoven (2019) oraz na Targach Premiere Vision w Paryżu (Salon Indigo 2009- 2012). Zdobywają też liczne nagrody i wyróżnienia.

Jesteśmy inicjatorami i organizatorami wielu ważnych wydarzeń artystycznych i projektowych, np. CREATEX – Textile Heritage Inspiring Creatives, Culture Programme Project 595936-CREA-1-2018-1-IT-CULT-COOP3 (2019/2020), trzech edycji Triennale Tkaniny Młodych (2013, 2016, 2019), Young Textile Art Triennial – międzynarodowego konkursu i wystawy dla studentów z 14 uczelni artystycznych świata.

Studenci mają możliwość skorzystania z międzynarodowych stypendiów i staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS. Studiowanie na kierunku tkanina i stylizacja wnętrz, dzięki formule kształcenia „mistrz – uczeń”, kładącej nacisk na indywidualne podejście do każdego studenta, pozwala na pozyskanie kompetencji niezbędnych do rozwiązywania różnorodnych problemów projektowych.

Wyjątkowa specyfika nauczania polega na systematycznym rozwijaniu wrażliwości i umiejętności plastycznych studentów poprzez łączenie doświadczeń z pracowni ogólnoplastycznych, tj. kompozycji, rysunku, malarstwa, rzeźby ze specjalistyczną wiedzą zawodową, którą zdobywają w dziewięciu pracowniach projektowych:

 • Pracowni Obiektu do Wnętrz
 • Pracowni Dywanu i Gobelinu
 • Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej
 • Pracowni Tkaniny Eksperymentalnej
 • Pracowni Papieru
 • Pracowni Projektowania Druku I
 • Pracowni Projektowania Druku II
 • Pracowni Mediów Dekoracji Tkanin
 • Pracowni Tkaniny Unikatowej
 • Pracowni Stylizacji Wnętrz.

Ten sposób studiowania zapewnia w efekcie przyszłym projektantom tkanin oraz designerom wnętrz uzyskanie wysokich kwalifikacji. Studenci realizują projekty w doskonale wyposażonych w krosna nicielnicowe, żakardowe i gobelinowe warsztatach tkackich. Dysponujemy też jednymi z największych wśród uczelni europejskich warsztatami druku klasycznego na tkaninie. Posiadamy również wyposażenie pozwalające poznać technologię druku cyfrowego.

Współpracujemy z krajowymi instytutami badawczymi oraz tekstylnymi firmami przemysłowymi. Student ma szansę poznać najnowocześniejsze programy komputerowe służące do projektowania, konstruowania i zdobienia tkanin np. TEXCELLE Nedgraphics, TAJIMA DGML by Pulse.

Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (np. historia sztuki, estetyka, historia tkaniny, design XX w.).

Absolwenci gotowi są do podejmowania pracy zawodowej w szeroko rozumianym zakresie projektowania, tak indywidualnie, jak i w interdyscyplinarnych zespołach.

wzornictwo
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Wzornictwa
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia na kierunku wzornictwo to edukacja w zakresie designu i projektowania komunikacji wizualnej oraz projektowania produktu i systemów wizualnych. Celem studiów jest kształcenie projektantów potrafiących w sposób nowatorski opracować formę produktu przy zachowaniu jego cech użytkowych. Na kierunku kształcą się projektanci, których zadaniem jest nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb funkcjonalnych, ale także pokonywanie istniejących barier społecznych. Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie wzornictwa przedmiotów użytkowych zgodnie z najnowszymi trendami stylistycznymi. Proces dydaktyczny skupia się na nauczaniu technologii materiałowej, technologii produkcyjnej, konstrukcji i modelowania oraz analizie budowy formy wzorniczej, ergonomii przedmiotu, metodyki projektowania i procesu wdrażania nowego projektu do produkcji. Studenci kierunku wzornictwo realizują nowatorskie pomysły, które niejednokrotnie zostają następnie wdrożone do produkcji. Nasi studenci są laureatami licznych konkursów i prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali i branżowych imprez targowych, już podczas studiów rozpoczynając współpracę z wieloma firmami produkcyjnymi.

wzornictwo
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Wzornictwa
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia na kierunku wzornictwo to edukacja w zakresie designu i projektowania komunikacji wizualnej oraz projektowania produktu i systemów wizualnych. Celem studiów jest kształcenie projektantów potrafiących w sposób nowatorski opracować formę produktu przy zachowaniu jego cech użytkowych. Na kierunku kształcą się projektanci, których zadaniem jest nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb funkcjonalnych, ale także pokonywanie istniejących barier społecznych. Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie wzornictwa przedmiotów użytkowych zgodnie z najnowszymi trendami stylistycznymi. Proces dydaktyczny skupia się na nauczaniu technologii materiałowej, technologii produkcyjnej, konstrukcji i modelowania oraz analizie budowy formy wzorniczej, ergonomii przedmiotu, metodyki projektowania i procesu wdrażania nowego projektu do produkcji. Studenci kierunku wzornictwo realizują nowatorskie pomysły, które niejednokrotnie zostają następnie wdrożone do produkcji. Nasi studenci są laureatami licznych konkursów i prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali i branżowych imprez targowych, już podczas studiów rozpoczynając współpracę z wieloma firmami produkcyjnymi.