Łódź

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to miejsce dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą ze sztuką i projektowaniem. Atrakcyjna oferta dydaktyczna, znakomici wykładowcy i nowoczesne pracownie są gwarancją właściwego przygotowania do wykonywania zawodu oraz dają pewność, iż absolwent sprosta wymogom coraz bardziej konkurencyjnego rynku pracy.

Dwa wydziały Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – Wydział Sztuk Pięknych oraz Wydział Sztuk Projektowych – proponują bogatą ofertę programową, w tym unikalne w skali całego kraju programy projektowania mody (jako jedyna uczelnia publiczna w Polsce oferujemy studentom możliwość uzyskania tytułu magistra w zakresie projektowania ubioru) i biżuterii, a także zastosowania technik teatralnych, filmowych i telewizyjnych. W swojej ofercie edukacyjnej Uczelnia posiada studia doktoranckie oraz bogaty program studiów podyplomowych. Jesteśmy również prekursorem wielu innowacyjnych kierunków, takich jak Food Design czy ilustracja i komiks.

 

 

O uczelni

Oferta kształcenia

animacja
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Animacji i Edukacji Artystycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Kierunek animacja oferuje zdobycie kompetencji umożliwiających samodzielne projektowanie płaskich i przestrzennych form animowanych, w tym grafiki animacyjnej. Studia na kierunku dają również możliwość rozwinięcia umiejętności w zakresie tworzenia storyboardów, komiksów oraz projektowania gier komputerowych. W programie kształcenia przewidziano między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, ilustracji, storyboardu i komiksu, animacji płaskiej, animacji przestrzennej, naukę programów do tworzenia grafiki i animacji komputerowej w środowisku 2D i 3D, naukę tworzenia efektów specjalnych, modelowanie postaci i środowiska w grach wideo, projektowanie lalki dla filmu animowanego, preprodukcja gier i filmu, wykłady z historii animacji oraz analizę dzieła filmowego.

Kierunek animacja dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z animacji, technologii audiowizualnej i projektowania graficznego. Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak cyfrowa edycja obrazu, łączenie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

Atuty kierunku animacja:

 • atrakcyjna, interdyscyplinarna oferta studiów
 • indywidualizacja toku studiów (możliwość kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań)
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w zawodach kreatywnych
 • własna, profesjonalnie wyposażona baza lokalowa – nowoczesne zaplecze informatyczne, STUDIO filmowo-fotograficzne, laboratoria komputerowe (dodatkowe kursy w Cyfrowym Centrum Rozwoju Nauki CYCERON)
 • atrakcyjna oferta plenerów, sympozjów, wymian studenckich w ramach programu ERASMUS+, staży i praktyk zawodowych
 • profesjonalna kadra wykładowców
 • studenckie koła naukowe.

Specjalistyczne pracownie:

 • Pracowania Grafiki Animacyjnej
 • Pracownia Animowanych Struktur Wizualnych
 • Pracowania Filmu Animowanego
 • Pracownia Podstaw Animacji
 • Pracownia Animacji Lalkowej
 • Pracownia Plastyki Obrazu Filmowego
 • Pracownia Realizacji Filmowej i Telewizyjnej
 • Pracownia Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów
 • Pracownia Rysunku Koncepcyjnego i Storyboardu
 • Pracownia Praktyki i Teorii Koloru
 • Pracownia Projektów i Działań Rysunkowych
 • Pracownia Intermedialnych Działań na Płaszczyźnie
 • Pracownia Interpretacji Druku
 • Pracownia Intermediów.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • twórca w zakresie animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej posługujący się zaawansowanymi technologicznie programami cyfrowymi projektant lalek, rekwizytów i scenografii dla filmu animowanego
 • współtwórca gier komputerowych w zakresie modelowania postaci, rekwizytów i środowiska
 • projektant grafiki multimedialnej
 • artysta plastyk prowadzący działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych.

Czego nauczysz się na kierunku animacja?

Studia na kierunku animacja przygotowują absolwenta do pracy przy szeroko pojętym filmie animowanym, zarówno jako twórcy animacji, jak i animatora pracującego w zespole filmowym. Bazując na gruntownej podbudowie z zakresu kształcenia artystycznego, student kierunku animacja, jest zdolny do stworzenia własnego filmu animowanego, jak i współpracy z reżyserem czy studiem filmowym. Program kształcenia obejmuje blok przedmiotów ogólnoplastycznych i specjalistycznych, co w połączeniu z możliwością wyboru indywidualnego toku kształcenia, stwarza unikalne możliwości zdobywania wiedzy. Na kierunku prowadzone są zajęcia z konstrukcji laki do filmu animowanego w specjalistycznym, jedynym w Polsce warsztacie konstrukcji laki. Absolwenci dotychczasowej specjalności animacja znajdowali zatrudnienie zarówno przy produkcjach filmów animowanych jak i u producentów gier video.

animacja
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Animacji i Edukacji Wrtystycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
uwagi:

Opis kierunku:

Kierunek animacja oferuje zdobycie kompetencji umożliwiających samodzielne projektowanie płaskich i przestrzennych form animowanych, w tym grafiki animacyjnej. Studia na kierunku dają również możliwość rozwinięcia umiejętności w zakresie tworzenia storyboardów, komiksów oraz projektowania gier komputerowych. W programie kształcenia przewidziano między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, ilustracji, storyboardu i komiksu, animacji płaskiej, animacji przestrzennej, naukę programów do tworzenia grafiki i animacji komputerowej w środowisku 2D i 3D, naukę tworzenia efektów specjalnych, modelowanie postaci i środowiska w grach wideo, projektowanie lalki dla filmu animowanego, preprodukcja gier i filmu, wykłady z historii animacji oraz analizę dzieła filmowego.

Kierunek animacja dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z animacji, technologii audiowizualnej i projektowania graficznego. Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak cyfrowa edycja obrazu, łączenie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

Atuty kierunku animacja:

 • atrakcyjna, interdyscyplinarna oferta studiów
 • indywidualizacja toku studiów (możliwość kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań)
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w zawodach kreatywnych
 • własna, profesjonalnie wyposażona baza lokalowa – nowoczesne zaplecze informatyczne, STUDIO filmowo-fotograficzne, laboratoria komputerowe (dodatkowe kursy w Cyfrowym Centrum Rozwoju Nauki CYCERON)
 • atrakcyjna oferta plenerów, sympozjów, wymian studenckich w ramach programu ERASMUS+, staży i praktyk zawodowych
 • profesjonalna kadra wykładowców
 • studenckie koła naukowe.

Specjalistyczne pracownie:

 • Pracowania Grafiki Animacyjnej
 • Pracownia Animowanych Struktur Wizualnych
 • Pracowania Filmu Animowanego
 • Pracownia Podstaw Animacji
 • Pracownia Animacji Lalkowej
 • Pracownia Plastyki Obrazu Filmowego
 • Pracownia Realizacji Filmowej i Telewizyjnej
 • Pracownia Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów
 • Pracownia Rysunku Koncepcyjnego i Storyboardu
 • Pracownia Praktyki i Teorii Koloru
 • Pracownia Projektów i Działań Rysunkowych
 • Pracownia Intermedialnych Działań na Płaszczyźnie
 • Pracownia Interpretacji Druku
 • Pracownia Intermediów.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • twórca w zakresie animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej posługujący się zaawansowanymi technologicznie programami cyfrowymi
 • projektant lalek, rekwizytów i scenografii dla filmu animowanego
 • współtwórca gier komputerowych w zakresie modelowania postaci, rekwizytów i środowiska
 • projektant grafiki multimedialnej
 • artysta plastyk prowadzący działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych.

Czego nauczysz się na kierunku animacja?

Program studiów daje szerokie możliwości wyboru przedmiotów realizowanych w ramach dyplomu magisterskiego. Dla absolwentów studiów I stopnia to okazja do odkrycia własnych dróg i perspektyw rozwoju. Na dyplom magisterski składają się: projekty dyplomowe przygotowane w wybranej pracowni animacji oraz w pracowni artystycznej a także praca pisemna. Program kierunku umożliwia kształcenie w zakresie zaawansowanej animacji 2 i 3D, level designu, grafiki animacyjnej, mediów rysunkowych, malarstwa i multimediów.

architektura wnętrz
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Architektury Wnętrz
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
uwagi:

Opis kierunku:

Studia na kierunku architektura wnętrz mają na celu wykształcenie projektantów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego projektowania wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia. Program studiów obejmuje stopniowe wprowadzenie w trudne zagadnienia kompozycji architektonicznej, ergonomii, psychologii koloru, projektowania form przestrzennych, dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, komponowania zieleni we wnętrzach, designu i wreszcie pełnych projektów wnętrz opartych na analizie układów funkcjonalnych. Absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego oddziaływania na najbliższe otoczenie człowieka związanego z kształtowaniem wnętrz budynków o różnych funkcjach, a także kształtowania plastycznego form użytkowych, architektury wystawienniczej, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej i meblarstwa. Jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej oraz do organizowania działalności projektowej w zawodzie architekta wnętrz.

architektura wnętrz
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Architektury Wnętrz
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia na kierunku architektura wnętrz mają na celu wykształcenie projektantów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego projektowania wnętrz mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz specjalnego przeznaczenia. Program studiów obejmuje stopniowe wprowadzenie w trudne zagadnienia kompozycji architektonicznej, ergonomii, psychologii koloru, projektowania form przestrzennych, dekoratorstwa, wyposażenia wnętrz, komponowania zieleni we wnętrzach, designu i wreszcie pełnych projektów wnętrz opartych na analizie układów funkcjonalnych. Absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego oddziaływania na najbliższe otoczenie człowieka związanego z kształtowaniem wnętrz budynków o różnych funkcjach, a także kształtowania plastycznego form użytkowych, architektury wystawienniczej, rzeźby kameralnej, iluminacji artystycznej i meblarstwa. Jest przygotowany do zespołowej i indywidualnej pracy projektowej oraz do organizowania działalności projektowej w zawodzie architekta wnętrz.biżuteria
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Biżuterii
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia na kierunku biżuteria na Wydziale Sztuk Projektowych powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć wysokie kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania biżuterii. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe zaplecze w postaci specjalistów i bazy warsztatowo-technicznej służące przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu.

Cel kształcenia

Celem studiów na kierunku biżuteria jest kształcenie projektantów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej w obszarze, biżuterii artystycznej. Początki kierunku sięgają roku 1959/60 – jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy kształcić projektantów biżuterii w Pracowni Drobnych Form stworzonej w PWSSP w Łodzi przez prof. Lenę Kowalewicz-Wegner. Do czasów współczesnych pozostajemy jedynym tak rozbudowanym ośrodkiem kształcenia na tym kierunku na poziomie studiów wyższych w Polsce.

Sposób kształcenia

Główny trzon kształcenia stanowią przedmioty projektowe realizowane w pracowniach: podstaw projektowania biżuterii, biżuterii, emalii, form złotniczych, medalierstwa i interdyscyplinarnych działań wizualnych. Kształcenie specjalizacyjne jest silnie wspomagane przez pracownie realizujące program w zakresie realizacyjno-technicznym i pracownie komputerowego wspomagania projektowania. Kierunek oferuje również możliwość korzystania z warsztatów złotniczych zarówno wspomagających realizację prac studenckich, jak i wprowadzających studentów w tajniki tradycyjnych i nowoczesnych technologii jubilerskich oraz wszelkich metod realizowania własnych projektów w zakresie biżuterii artystycznej. Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (historia sztuki; zagadnienia sztuki współczesnej; historia biżuterii; filozofia; zarządzanie i marketing; prawo autorskie; technologia). Duży nacisk kładziony jest na kształcenie ogólnoplastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, podstaw kompozycji, fotografii, nowych mediów w pracowniach rozwijających wrażliwość artystyczną i dających podstawy plastyczne do działań projektowych.

Możliwe obszary zatrudnienia

Studenci i absolwenci kierunku współpracują z wieloma firmami zajmującymi się projektowaniem biżuterii i różnego rodzaju akcesoriów. Budują własne marki projektowe, są laureatami licznych konkursów, prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali oraz branżowych imprez targowych. Od kilku lat współpracujemy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników w Gdańsku, Galerią Yes w Poznaniu, Międzynarodowymi Targami Gdańskimi oraz wieloma polskimi firmami projektującymi biżuterię i dodatki modowe (oprawki okularów itp.). Dzięki tej współpracy nasi absolwenci uczestniczą w ciekawych praktykach i stażach, a także wchodzą w środowisko projektantów i właścicieli firm, mając możliwości zaprezentowania swojego potencjału i dorobku.

biżuteria
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Biżuterii
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia na kierunku biżuteria na Wydziale Sztuk Projektowych powstały w odpowiedzi na potrzeby osób chcących zdobyć wysokie kwalifikacje wzornicze i artystyczne w dziedzinie projektowania biżuterii. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło wypracować doskonałe zaplecze w postaci specjalistów i bazy warsztatowo-technicznej służące przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu.

Cel kształcenia

Celem studiów na kierunku biżuteria jest kształcenie projektantów o wysokich kwalifikacjach, rozumiejących procesy i uwarunkowania dotyczące wzornictwa, zdolnych do podejmowania działań projektowych i indywidualnej działalności twórczej w obszarze, biżuterii artystycznej. Początki kierunku sięgają roku 1959/60 – jako pierwsi w Polsce zaczęliśmy kształcić projektantów biżuterii w Pracowni Drobnych Form stworzonej w PWSSP w Łodzi przez prof. Lenę Kowalewicz-Wegner. Do czasów współczesnych pozostajemy jedynym tak rozbudowanym ośrodkiem kształcenia na tym kierunku na poziomie studiów wyższych w Polsce.

Sposób kształcenia


Główny trzon kształcenia stanowią przedmioty projektowe realizowane w pracowniach: podstaw projektowania biżuterii, biżuterii, emalii, form złotniczych, medalierstwa i interdyscyplinarnych działań wizualnych. Kształcenie specjalizacyjne jest silnie wspomagane przez pracownie realizujące program w zakresie realizacyjno-technicznym i pracownie komputerowego wspomagania projektowania. Kierunek oferuje również możliwość korzystania z warsztatów złotniczych zarówno wspomagających realizację prac studenckich, jak i wprowadzających studentów w tajniki tradycyjnych i nowoczesnych technologii jubilerskich oraz wszelkich metod realizowania własnych projektów w zakresie biżuterii artystycznej. Program studiów obejmuje, obok przedmiotów projektowo-specjalizacyjnych, przygotowanie teoretyczne (historia sztuki; zagadnienia sztuki współczesnej; historia biżuterii; filozofia; zarządzanie i marketing; prawo autorskie; technologia). Duży nacisk kładziony jest na kształcenie ogólnoplastyczne w zakresie malarstwa, rysunku, rzeźby, podstaw kompozycji, fotografii, nowych mediów w pracowniach rozwijających wrażliwość artystyczną i dających podstawy plastyczne do działań projektowych.

Możliwe obszary zatrudnienia

Studenci i absolwenci kierunku współpracują z wieloma firmami zajmującymi się projektowaniem biżuterii i różnego rodzaju akcesoriów. Budują własne marki projektowe, są laureatami licznych konkursów, prezentują swoje projekty podczas międzynarodowych festiwali oraz branżowych imprez targowych. Od kilku lat współpracujemy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników w Gdańsku, Galerią Yes w Poznaniu, Międzynarodowymi Targami Gdańskimi oraz wieloma polskimi firmami projektującymi biżuterię i dodatki modowe (oprawki okularów itp.). Dzięki tej współpracy nasi absolwenci uczestniczą w ciekawych praktykach i stażach, a także wchodzą w środowisko projektantów i właścicieli firm, mając możliwości zaprezentowania swojego potencjału i dorobku.


Design - projektowanie produktu
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
uwagi:

Opis kierunku:

https://podyplomowe.asp.lodz.pl

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Animacji i Edukacji Artystycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia - specjalności: projekty wizualne; techniki teatralne, telewizyjne i filmowe

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki. W zależności od wybranej specjalności na studiach I stopnia, studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania scenografii i kostiumów dla teatru i filmu, grafiki, fotografii i działań intermedialnych. Mogą również poznać współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, a także różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych. Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z projektowania scenografii, intermediów, realizacji teatralnych i telewizyjnych oraz projektowania graficznego. Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak cyfrowa edycja obrazu, łączenie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

Atuty kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

 • atrakcyjna, interdyscyplinarna oferta studiów, której wysoką jakość potwierdza ocena wyróżniająca przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • indywidualizacja toku studiów (możliwość kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań)
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w zawodach kreatywnych
 • własna, profesjonalnie wyposażona baza lokalowa – nowoczesne zaplecze informatyczne, STUDIO filmowo-fotograficzne, laboratoria komputerowe (dodatkowe kursy w Cyfrowym Centrum Rozwoju Nauki CYCERON)
 • atrakcyjna oferta plenerów, sympozjów, wymian studenckich w ramach programu ERASMUS+, staży i praktyk zawodowych
 • profesjonalna kadra wykładowców
 • studenckie koła naukowe.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca)
 • artysta plastyk uprawiający intermedialną i multimedialną działalność twórczą
 • artysta plastyk prowadzący działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych
 • projektant grafiki multimedialnej
 • współorganizator projektów edukacyjnych i dokumentalnych powstających we współpracy z instytucjami kultury i grupami społecznymi
 • animator kultury w zakresie upowszechniania sztuki w formie wystaw, warsztatów, plenerów, sympozjów, targów sztuki, akcji promocyjnych, społecznych itp., wspierający aktywność społeczną, współpracujący z instytucjami sektora publicznego (samorządowego, np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (firmy)
 • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji
 • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych
 • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach
 • krytyk sztuki analizujący i interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki.

Czego nauczysz się na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych?

Specjalność: projekty wizualne

Podstawą programu specjalności jest kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i zagadnień twórczych oraz łączenia różnych środków wypowiedzi artystycznej. Blok wykładów i konwersatoriów z zakresu teorii i historii sztuki oraz metod upowszechniania kultury przygotowuje studenta do podjęcia interesującej pracy w charakterze artysty – animatora kultury. Program kształcenia obejmuje między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, grafiki warsztatowej, fotografii, projektowania graficznego, działań intermedialnych, naukę graficznych programów komputerowych 2D i 3D, interdyscyplinarne działania edukacyjne warsztaty animacji społeczno-kulturalnej, metody prowadzenia warsztatów twórczych, wykłady z historii sztuki, estetyki oraz percepcji wizualnej i twórczości artystycznej.

Specjalność: techniki teatralne, filmowe i telewizyjne

Studia zawodowe przygotowujące do pracy związanej z projektowaniem scenografii, kostiumów, rekwizytów na potrzeby realizacji teatralnych i filmowych. Kształcenie kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata i pozwala na szybkie rozpoczęcie kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, fotografii użytkowej, rysunku koncepcyjnego, zagadnień scenografii teatralnej i filmowej, naukę projektowania kostiumu i rekwizytu, wykorzystania światła i oświetlenia w praktyce i teorii, scenografii do filmu animowanego, realizację etiudy filmowej, podstawy montażu filmowego, naukę graficznych programów komputerowych 2D i 3D oraz wykłady z historii scenografii i kostiumu, historii filmu i analizy dzieła sztuki.   


edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Animacji i Edukacji Artystycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Specjalność: projekty wizualne

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych. Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowo-animacyjnymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z projektowania scenografii, intermediów, realizacji teatralnych i telewizyjnych oraz projektowania graficznego. Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak cyfrowa edycja obrazu, łączenie filmu z dźwiękiem oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.

Atuty kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

 • atrakcyjna, interdyscyplinarna oferta studiów, której wysoką jakość potwierdza ocena wyróżniająca przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną
 • indywidualizacja toku studiów (możliwość kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań)
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w zawodach kreatywnych
 • własna, profesjonalnie wyposażona baza lokalowa – nowoczesne zaplecze informatyczne, STUDIO filmowo-fotograficzne, laboratoria komputerowe (dodatkowe kursy w Cyfrowym Centrum Rozwoju Nauki CYCERON)
 • atrakcyjna oferta plenerów, sympozjów, wymian studenckich w ramach programu ERASMUS+, staży i praktyk zawodowych
 • profesjonalna kadra wykładowców
 • studenckie koła naukowe.

Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca)
 • artysta plastyk uprawiający intermedialną i multimedialną działalność twórczą
 • artysta plastyk prowadzący działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych
 • projektant grafiki multimedialnej
 • współorganizator projektów edukacyjnych i dokumentalnych powstających we współpracy z instytucjami kultury i grupami społecznymi
 • animator kultury w zakresie upowszechniania sztuki w formie wystaw, warsztatów, plenerów, sympozjów, targów sztuki, akcji promocyjnych, społecznych itp., wspierający aktywność społeczną, współpracujący z instytucjami sektora publicznego (samorządowego, np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (firmy)
 • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji
 • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych
 • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach
 • krytyk sztuki analizujący i interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki.

Czego nauczysz się na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych?

Specjalność: projekty wizualne

Program studiów daje szerokie możliwości wyboru przedmiotów realizowanych w ramach dyplomu magisterskiego. Dla absolwentów studiów I stopnia to okazja do odkrycia własnych dróg i perspektyw rozwoju. Na dyplom magisterski składa się projekt twórczy przygotowany w dwóch wybranych pracowniach artystycznych i praca pisemna. Program specjalności umożliwia kształcenie w zakresie mediów rysunkowych, malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej, fotografii, projektowania graficznego i multimediów. Program wzbogacają zajęcia związane z organizacją projektów twórczych, działaniami artystycznymi w przestrzeni miejskiej oraz wykłady na temat najnowszych wydarzeń w sztuce.

fotografia i multimedia
uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Instytut Fotografii i Multimediów
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych, z uwzględnieniem specjalistycznego kształcenia teoretycznego. Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności zawodowej oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także podjęcia pracy w sektorze kultury w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Absolwent studiów zdolny jest realizować własne projekty zawodowe oraz artystyczne, korzystając z umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze fotografii i multimediów. Fotografia to coś więcej niż obraz i więcej niż technika. W ASP spotykają się studenci i pedagodzy, aby pracować nad wizualnymi komunikatami, które opowiadają różne historie i powstają w profesjonalnych warunkach. Możesz użyć fotografii, wideo i animacji do wyrażenia siebie. Pracownie specjalistyczne: Pracownia Fotografii – Relacje z Przestrzenią Pracownia Obrazowania Fotograficznego Pracownia Dokumentu Fotograficznego Pracownia Fotografii i Działań Multimedialnych Pracownia Multimediów Pracownia Audiosfery Ponadto do dyspozycji studentów są specjalistyczne warsztaty, studio fotograficzno-filmowe, a także laboratorium fotografii analogowej i cyfrowej oraz dźwięku.