Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi to nowoczesna uczelnia artystyczna, w której mimo podążania za postępem, nie zapomniano o tym, że u podstaw współczesnej sztuki i projektowania leży tradycja. Uczelnia powstała w 1945 roku z myślą o studentach kreatywnych, rządnych przygód w świecie mody oraz pasjonatów malarstwa czy grafiki. Akademia Sztuk Pięknych pozwala rozwijać młode talenty oraz zdolności artystyczno-projektowe przyszłych studentów. Przez pierwsze semestry studiów studenci są przygotowywani do pracy artystycznej i kreatywnej poprzez zapoznawanie ich z najważniejszymi zasadami kompozycji, barwy, perspektywy itp. Dzięki tym silnym podstawom twórczym, wyspecjalizowani projektanci i artyści mogą tworzyć wyjątkowe prace multidyscyplinarne, eklektyczne w stylu i technice.

O uczelni

Oferta kształcenia