Łódź

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Muzyka w dobrych rękach!

Akademia Muzyczna w Łodzi należy do wiodących uczelni muzycznych w Polsce. Jej główna siedziba mieści się w zabytkowym Pałacu Karola Poznańskiego, co dodaje jej uroku ponadczasowości i tworzy unikalny klimat do studiowania i koncertowania.

Oferta kształcenia

Dyrygentura, specjalność dyrygentura chóralna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna i posiada kwalifikacje: do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej; do kierowania profesjonalnymi i amatorskimi zespołami chóralnymi. Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Dyrygentura, specjalność dyrygentura chóralna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje: do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej; do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach; do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych. Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym. 

Dyrygentura, specjalność dyrygentura symfoniczna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura symfoniczna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje: do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury; do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach; do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych. Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym. 

Dyrygentura, specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura (symfoniczna lub symfoniczno-operowa). Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa i posiada kwalifikacje: do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury symfoniczno-operowej; kierowania profesjonalnymi zespołami artystycznymi – symfonicznymi i operowymi. Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym. 

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej). Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do: kierowania zespołami muzycznymi (wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi) w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych; pracy przy organizacji festiwali, konkursów i projektów artystycznych. 

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność edukacja i animacja muzyczna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub kierunków pokrewnych (warunkiem jest posiadanie uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć muzycznych w przedszkolach oraz ogólnokształcącym szkolnictwie podstawowym). Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności edukacja i animacja muzyczna i posiada kwalifikacje do: pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych, animacji muzycznej oraz działalności w instytucjach kultury i mediach; prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym II stopnia i ruchu amatorskim. 

Instrumentalistyka
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Specjalności: fortepian, klawesyn, organy i instrumenty dawne: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia

Instrumentalistyka
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, gitara, harfa, perkusja, akordeon

Instrumentalistyka
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/dmdocuments/2020-2021---Rekrutacja/2020-01-17---INFORMATOR-rekrutacyjny---2020-2021.pdf

Specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, gitara, harfa, perkusja, akordeon