Łódź

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Muzyka w dobrych rękach!

Akademia Muzyczna w Łodzi należy do wiodących uczelni muzycznych w Polsce. Jej główna siedziba mieści się w zabytkowym Pałacu Karola Poznańskiego, co dodaje jej uroku ponadczasowości i tworzy unikalny klimat do studiowania i koncertowania.

Oferta kształcenia

Dyrygentura, specjalność dyrygentura chóralna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna i posiada kwalifikacje: do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej; do kierowania profesjonalnymi i amatorskimi zespołami chóralnymi. Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Dyrygentura, specjalność dyrygentura chóralna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura chóralna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje: do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej; do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach; do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Dyrygentura, specjalność dyrygentura symfoniczna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu szkoły muzycznej II stopnia. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura symfoniczna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje: do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury; do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach; do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.

Dyrygentura, specjalność dyrygentura symfoniczno-operowa
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku dyrygentura (symfoniczna lub symfoniczno-operowa). Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w specjalności dyrygentura symfoniczno-operowa i posiada kwalifikacje: do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury symfoniczno-operowej; kierowania profesjonalnymi zespołami artystycznymi – symfonicznymi i operowymi. Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia skierowane są do osób, które posiadają świadectwo dojrzałości oraz wiedzę muzyczną i umiejętności minimum na poziomie szkoły muzycznej I stopnia (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej). Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do: kierowania zespołami muzycznymi (wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi) w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; pracy przy organizacji festiwali, konkursów i projektów artystycznych.

Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność edukacja i animacja muzyczna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub kierunków pokrewnych (warunkiem jest posiadanie uprawnień pedagogicznych do prowadzenia zajęć muzycznych w przedszkolach oraz ogólnokształcącym szkolnictwie podstawowym). Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w specjalności edukacja i animacja muzyczna i posiada kwalifikacje do: pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w szkołach wszystkich stopni i uczelniach wyższych, animacji muzycznej oraz działalności w instytucjach kultury i mediach; prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym II stopnia i ruchu amatorskim.

Instrumentalistyka
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących specjalnościach – fortepian, organy, klawesyn, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty.

Instrumentalistyka
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia adresowane są do kandydatów, posiadających dyplom studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w grze na instrumencie na poziomie dyplomu licencjackiego akademii muzycznej. Każdy z kandydatów świadomie sam planuje dalszą edukację muzyczną, rozwój muzycznych zainteresowań oraz dalszą karierę zawodową poprzez wybór modułu, czyli grupy specjalistycznych przedmiotów fakultatywnych. W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w następujących specjalnościach: fortepian, organy, klawesyn, skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, viola da gamba, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, lutnia, akordeon, gitara, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja. Każdy student zdobywa dodatkowe umiejętności, realizując w trakcie 2-letnich studiów drugiego stopnia, obok przedmiotów obowiązkowych, jeden z modułów przedmiotów specjalistycznych. Dla fortepianu: solistyczny (wyłącznie dla kandydatów, którzy otrzymali minimum 23 punkty z instrumentu na egzaminie wstępnym), kameralny. Dla klawesynu i organów: solistyczny, kameralny. Dla instrumentów orkiestrowych oraz akordeonu, gitary i harfy: wirtuozowski, kameralny, orkiestrowy (nie dotyczy akordeonu i gitary).

Instrumentalistyka, specjalność muzyka kościelna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


W ramach kierunku instrumentalistyka uczelnia proponuje kandydatom kształcenie w specjalności muzyka kościelna. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w specjalności muzyka kościelna i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka kościelnego (katolickiego/ewangelickiego) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz do wykonywania improwizacji podczas liturgii. Posiada również kwalifikacje do prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Instrumentalistyka, specjalność muzyka kościelna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Wykonawstwa Instrumentalnego
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/informator-rekrutacyjny-kierunki-2022-2023


Studia adresowane są do kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, którzy reprezentują wiedzę muzyczną oraz posiadają umiejętności w zakresie właściwym dla muzyka kościelnego na poziomie dyplomu pierwszego stopnia akademii muzycznej. Absolwent jest wszechstronnie wykształconym artystą-muzykiem kościelnym posiadającym szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Posiada kwalifikacje do samodzielnej działalności muzyka kościelnego (katolickiego/ewangelickiego) w zakresie gry literatury solowej, akompaniamentu liturgicznego oraz wykonywania improwizacji podczas liturgii. Posiada również kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia liturgicznych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Na bazie zdobytych podczas studiów doświadczeń, poprzez świadomy wybór specjalizacji, samodzielnie planuje swoją dalszą karierę zawodową. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia i podyplomowych.