Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów

Muzyka w dobrych rękach!

Akademia Muzyczna w Łodzi należy do wiodących uczelni muzycznych w Polsce. Jej główna siedziba mieści się w zabytkowym Pałacu Karola Poznańskiego, co dodaje jej uroku ponadczasowości i tworzy unikalny klimat do studiowania i koncertowania.

Oferta kształcenia

Coaching i mentoring - Akademia Trenera
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
https://podyplomowe.uns.lodz.pl/oferta/coaching-i-mentoring-akademia-trenera
Doradztwo zawodowe
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów:
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.uns.lodz.pl/oferta/doradztwo-zawodowe

Dyrygentura | Dyrygentura chóralna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
Absolwent posiada kwalifikacje do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury chóralnej; do działalności artystycznej w instytucjach kultury i mediach; do pracy przy organizacji festiwali, konkursów i imprez muzycznych.
Dyrygentura | Dyrygentura symfoniczno-operowa
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku dyrygentura w zakresie dyrygentury symfoniczno-operowej i posiada kwalifikacje do pracy artystycznej w dziedzinie dyrygentury symfoniczno-operowej; do kierowania profesjonalnymi zespołami artystycznymi – symfonicznymi i operowymi.
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
Absolwent posiada kwalifikacje do kierowania zespołami muzycznymi (wokalnymi, instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi) w szkolnictwie muzycznym I stopnia i amatorskim ruchu muzycznym; pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego oraz w ogólnokształcących szkołach podstawowych; pracy przy organizacji festiwali, konkursów i projektów artystycznych.
Edukacja dla bezpieczeństwa
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
https://podyplomowe.uns.lodz.pl/oferta/edukacja-dla-bezpieczenstwa
Edukacja i animacja muzyczna
uczelnia: Akademia Muzyczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Wydział Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
Absolwent posiada kwalifikacje do: pracy dydaktycznej w zakresie edukacji muzycznej w szkołach ponadpodstawowych i uczelniach wyższych, animacji muzycznej oraz działalności w instytucjach kultury i mediach; prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych (wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych) w szkolnictwie ogólnokształcącym, szkolnictwie muzycznym II stopnia i ruchu amatorskim.
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.uns.lodz.pl/oferta/gimnastyka-korekcyjno-kompensacyjna