Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 1000 studentów. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane z jednej strony, do aktualnych wymogów rynku pracy, a jednocześnie w pełni zgodne z wymaganiami programowymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSBiNoZ kształci w profilu praktycznym co oznacza, że ponad 60% zajęć to zajęcia prowadzone w formie warsztatów i projektów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz korzystając z możliwości technologicznych Uczelnia oferuje także studia online, głównie z myślą o osobach, które chcą połączyć naukę z obowiązkami zawodowymi, czy rodzinnymi. Studenci WSBiNoZ mają także możliwość odbywania praktyk i staży w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +

O uczelni

Oferta kształcenia

Kosmetologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: spa i odnowa biologiczna z elementami dietetyki, wizaż i stylizacja, podologia

Opis kierunku:

http://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-licencjackie/kosmetologia/opis-kierunku

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach pierwszego stopnia, w zakresie docelowych kompetencji zawodowych zakłada zdobycie przez absolwenta umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i stylizacji, w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych, korekcyjnych i upiększających, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia.

Kosmetologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: chemia kosmetyczna w biznesie, masaż w pracy z ciałem i fitness, menadżer ośrodków SPA i Wellness, podolog, trycholog

Studia również w formie on-line (w specjalności menadżer ośrodków SPA i Wellness)

Opis kierunku:

http://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-magisterskie/kosmetologia/opis-kierunku

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach drugiego stopnia, w zakresie docelowych kompetencji zawodowych, zakłada zdobycie przez absolwenta umiejętności zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi, trychologicznymi, salonami zabiegów kosmetycznych, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania; w pogłębionym stopniu ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry; pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody; udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami; twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała oraz podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku pracy. Zna język obcy i posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Kosmetologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: chemia kosmetyczna w biznesie, masaż w pracy z ciałem i fitness, menadżer ośrodków SPA i Wellness, podolog, trycholog

Studia również w formie on-line (w specjalności menadżer ośrodków SPA i Wellness)

Opis kierunku:

http://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-magisterskie/kosmetologia/opis-kierunku

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach drugiego stopnia, w zakresie docelowych kompetencji zawodowych, zakłada zdobycie przez absolwenta umiejętności zorganizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, podologicznymi, trychologicznymi, salonami zabiegów kosmetycznych, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań; prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania; w pogłębionym stopniu ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry; pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody; udzielania fachowej pomocy i edukacji osobom nie tylko ze skórą zdrową, ale również z jej defektami i chorobami; twórczego działania w zakresie poprawy estetyki i piękna ludzkiego ciała oraz podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku pracy. Zna język obcy i posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kosmetologii. Potrafi organizować i prowadzić gabinet kosmetyczny.

Kosmetologia medyczna w praktyce
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia z zakresu Kosmetologia Medyczna w Praktyce skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody w ujęciu KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym.

Logopedia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych ( osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

Masaż medyczny
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej mechanizmów działania masażu medycznego (sprężystego odkształcania tkanek) w aspekcie różnych jednostek klinicznych, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu medycznego i fizjoterapii.

Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem.

Menadżer ośrodków spa i wellness
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są do absolwentów I i II stopnia studiów wyższych, absolwentów różnych kierunków studiów medycznych i ekonomicznych. Studia kierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia własnych gabinetów kosmetologicznych, ośrodków SPA i Wellness, kosmetologów i kosmetyczek, kadry zarządzającej, menedżerów kosmetologii i SPA, salonów odnowy biologicznej, osób chcących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe w branży usług kosmetologicznych.

Nauczanie chemii w szkole
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Cel studiów obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.