Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 1000 studentów. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane z jednej strony, do aktualnych wymogów rynku pracy, a jednocześnie w pełni zgodne z wymaganiami programowymi określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WSBiNoZ kształci w profilu praktycznym co oznacza, że ponad 60% zajęć to zajęcia prowadzone w formie warsztatów i projektów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz korzystając z możliwości technologicznych Uczelnia oferuje także studia online, głównie z myślą o osobach, które chcą połączyć naukę z obowiązkami zawodowymi, czy rodzinnymi. Studenci WSBiNoZ mają także możliwość odbywania praktyk i staży w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +

O uczelni

Oferta kształcenia

Dietetyka
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: żywienie kliniczne, dietetyk wieku dziecięcego, psychodietetyka z elementami obesitologii, dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, diet trener personalny

Studia również w formie on-line

Opis kierunku:

http://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-magisterskie/dietetyka/opis-kierunku

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki.

Dietetyka
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: żywienie kliniczne, dietetyk wieku dziecięcego, psychodietetyka z elementami obesitologii, dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie, diet trener personalny

Studia również w formie on-line

Opis kierunku:

http://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-magisterskie/dietetyka/opis-kierunku

Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki.

Dietetyka z elementami obesitologii
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów, innych Absolwentów szkół wyższych), pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki (lub na temat obesitologii, żywności, żywienia, psychodietetyki).

Doradztwo zawodowe
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Edukacja dla bezpieczeństwa
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Integracja sensoryczna
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Celem studiów Integracja sensoryczna-SI- jest wyposażenie w wiedzę z zakresu podstaw psychologii rozwojowej, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają za cel przygotować specjalistów/terapeutów do prowadzenia obserwacji, przeprowadzania diagnozy jednostki oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI).

Kosmetologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: spa i odnowa biologiczna z elementami dietetyki, wizaż i stylizacja, podologia

Opis kierunku:

http://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-licencjackie/kosmetologia/opis-kierunku

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach pierwszego stopnia, w zakresie docelowych kompetencji zawodowych zakłada zdobycie przez absolwenta umiejętności właściwego planowania zabiegu kosmetycznego, postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie, wizażu i stylizacji, w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki, doboru i zastosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów kosmetycznych pielęgnacyjnych, korekcyjnych i upiększających, z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań, współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia.