Łódź

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 1000 studentów. WSBiNoZ  oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz prawo, a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dietetyki, kosmetologii, bhp. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.

O uczelni

Oferta kształcenia

Pedagogika
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • psychopedagogika • inżynieria społeczna • opiekun osoby starszej • pedagogika opieki i wychowania • resocjalizacja w środowisku otwartym • menadżer projektów społeczno-kulturalnych

Studia również w formie on-line!

Opis kierunku:

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów I stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, prawo, politologia, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy ekonomia. Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, społecznych czy kulturalnych. Zajęcia obligatoryjne rozwijają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, są realizowane w całym toku kształcenia. Przedmioty fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań na wybranej ścieżce kształcenia, które gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.


https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-ii-stopnia/pedagogika/opis-kierunkuPedagogika
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • psychopedagogika • inżynieria społeczna • opiekun osoby starszej • pedagogika opieki i wychowania • resocjalizacja w środowisku otwartym • menadżer projektów społeczno-kulturalnych

Studia również w formie on-line!

Opis kierunku:

Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku pedagogika adresowane są do absolwentów kierunków studiów I stopnia (licencjackich) lub jednolitych studiów magisterskich o dowolnym profilu, osadzonych w dziedzinie nauk społecznych. Są propozycją dla absolwentów szczególnie takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, prawo, politologia, komunikacja społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie czy ekonomia. Studia pedagogiczne obejmują szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, a także technologii informacyjno-komunikacyjnych. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, społecznych czy kulturalnych. Zajęcia obligatoryjne rozwijają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, są realizowane w całym toku kształcenia. Przedmioty fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań na wybranej ścieżce kształcenia, które gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-ii-stopnia/pedagogika/opis-kierunku


Pedagogika
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Coaching • Asystent osoby starszej z elementami andragogiki • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii • opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori

Możliwość studiowania online!

Opis kierunku:

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-i-stopnia/pedagogika/opis-kierunku

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która sprzyja rozwojowej osobistemu studenta oraz przygotowuje go do praktycznego wykonywania zawodu pedagoga. Zajęcia obligatoryjne rozwijają ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, są realizowane w całym toku kształcenia. Przedmioty fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań w ramach wybranej ścieżki kształcenia, które gwarantują zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Studenci kończący studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika posiadają podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, są gotowi do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafią kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz pełnienia funkcji w konkretnych instytucjach oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia. Absolwenci są gotowi do prowadzenia analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.


Pedagogika lecznicza
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką edukacji i rehabilitacji dzieci z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością ruchową, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczej.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół i dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz innych osób, posiadających przygotowanie pedagogiczne, legitymujących się wykształceniem wyższym magisterskim lub zawodowym.

Pedagogika resocjalizacyjna
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy zawodowej w placówkach resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, w instytucjach systemu oświaty.

Podologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej z zakresu kosmetologii, fizjoterapii, kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne, innych kierunków medycznych i około-medycznych, do absolwentów AWF, do osób z wykształceniem wyższym prowadzących działalność z zakresie usług kosmetycznych i SPA, promotorów zdrowia oraz innych osób, którzy pragną poszerzyć swoją wiedze z tego zakresu.

Prawo
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Jednolite niestacjonarne
rodzaj studiów: prawne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Prawo medyczne • Prawo sądowe • Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego

Studia również w formie on-line!

Opis kierunku:

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-jednolite-magisterskie/prawo/opis-kierunku

Studia jednolite magisterskie wszechstronnie przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Na kierunku Prawo student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa również umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Podczas studiów studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa. Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

Prawo
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
rodzaj studiów: prawne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Prawo medyczne • Prawo sądowe • Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego

Studia również w formie on-line!

Opis kierunku:

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-jednolite-magisterskie/prawo/opis-kierunku


Studia jednolite magisterskie wszechstronnie przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu prawnika. Absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i międzynarodowego. Na kierunku Prawo student poznaje mechanizmy tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu prawa. Zdobywa również umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Podczas studiów studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy i podwyższenie kwalifikacji w wąskich obszarach prawa. Studia umożliwiają podjęcie aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, prokuratorskiej, radcowskiej, notarialnej czy referendarskiej.

Przygotowanie pedagogiczne
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów:
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych mających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela.