Łódź

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 1000 studentów. WSBiNoZ  oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz prawo, a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dietetyki, kosmetologii, bhp. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.

O uczelni

Oferta kształcenia

Kosmetologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Podologia • Spa i odnowa biologiczna z elementami dietetyki • Kosmetologia estetyczna w praktyce

Opis kierunku:

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach pierwszego stopnia, wszechstronnie przygotowuje studentów w zakresie docelowych kompetencji zawodowych. Absolwenci uzyskają stopień licencjata oraz wiedzę praktyczną i teoretyczną zarówno w zakresie przeprowadzenia diagnozy skóry, zaplanowania właściwego zabiegu kosmetologicznego, dobrania odpowiednich procedur zabiegowych w pielęgnacji ciała, twarzy, stóp, dłoni, w zgodzie z panującymi trendami, z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań w odniesieniu do indywidualnych cech pacjenta. Ponadto absolwenci przygotowani są do współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia. Podczas studiów I stopnia studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej spośród trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie współczesnych trendów w kosmetologii estetycznej i anti age, podologii oraz spa, odnowy biologicznej z elementami dietetyki.

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-i-stopnia/kosmetologia/opis-kierunkuKosmetologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Menadżer ośrodków SPA i WELLNESS • Podolog • Trycholog

Studia również w formie on-line (dotyczy ścieżki kształcenia Menadżer ośrodków SPA i Wellness)!

Opis kierunku:

Na studiach II stopnia absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje do wykonywania zawodu kosmetologa. Uzyskując tytuł magistra stają się specjalistami w zakresie organizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, klinikami kosmetologii i medycyny estetycznej, gabinetami podologicznymi, trychologicznymi, sektorem spa i wellness w hotelach. Studia II stopnia stanowią pogłębienie wiedzy w zakresie pielęgnacji i upiększania ciała, prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania. Absolwenci są przygotowani do ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry, jak również do współpracy z firmami kosmetycznymi jako niezależni konsultanci/ trenerzy/ szkoleniowcy. Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach drugiego stopnia, w zakresie docelowych kompetencji zawodowych, zakłada zdobycie przez absolwenta oraz podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenie zawodowe na rynku pracy. Absolwent studiów II stopnia jest doskonale przygotowany ze względu na umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetologicznych. W toku studiów może wybrać jedna z trzech ścieżek kształcenia i zdobyć niezbędne kompetencje w zakresie trychologii, podologii oraz umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania obiektami spa i gabinetami kosmetycznymi.

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-ii-stopnia/kosmetologia/opis-kierunkuKosmetologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Menadżer ośrodków SPA i WELLNESS • Podolog • Trycholog

Studia również w formie on-line (dotyczy ścieżki kształcenia Menadżer ośrodków SPA i Wellness)!

Opis kierunku:

Na studiach II stopnia absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje do wykonywania zawodu kosmetologa. Uzyskując tytuł magistra stają się specjalistami w zakresie organizowania i kierowania gabinetami kosmetycznymi, klinikami kosmetologii i medycyny estetycznej, gabinetami podologicznymi, trychologicznymi, sektorem spa i wellness w hotelach. Studia II stopnia stanowią pogłębienie wiedzy w zakresie pielęgnacji i upiększania ciała, prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania. Absolwenci są przygotowani do ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, chirurgiem plastycznym oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry, jak również do współpracy z firmami kosmetycznymi jako niezależni konsultanci/ trenerzy/ szkoleniowcy. Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach drugiego stopnia, w zakresie docelowych kompetencji zawodowych, zakłada zdobycie przez absolwenta oraz podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenie zawodowe na rynku pracy. Absolwent studiów II stopnia jest doskonale przygotowany ze względu na umiejętności o solidnej podbudowie teoretycznej do pracy w środowisku nowoczesnych usług kosmetologicznych. W toku studiów może wybrać jedna z trzech ścieżek kształcenia i zdobyć niezbędne kompetencje w zakresie trychologii, podologii oraz umiejętności menedżerskich w zakresie zarządzania obiektami spa i gabinetami kosmetycznymi.


https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-ii-stopnia/kosmetologia/opis-kierunkuKosmetologia medyczna w praktyce
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia z zakresu Kosmetologia Medyczna w Praktyce skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody w ujęciu KOSMETOLOGII HOLISTYCZNEJ. Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz absolwentów innych kierunków studiów posiadających dodatkowo wykształcenie techniczne o profilu kosmetycznym.

Logopedia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Absolwenci uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych ( osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych.

Masaż medyczny
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej mechanizmów działania masażu medycznego (sprężystego odkształcania tkanek) w aspekcie różnych jednostek klinicznych, a także chcących wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie masażu medycznego i fizjoterapii.

Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Z uwagi na uniwersalny charakter mediacji, oferta studiów podyplomowych adresowana jest do prawników, sędziów, prokuratorów, pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, psychologów, pedagogów, pracowników opieki społecznej i tych wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia z konfliktem.

Menadżer ośrodków spa i wellness
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są do absolwentów I i II stopnia studiów wyższych, absolwentów różnych kierunków studiów medycznych i ekonomicznych. Studia kierowane są do osób przygotowujących się do prowadzenia własnych gabinetów kosmetologicznych, ośrodków SPA i Wellness, kosmetologów i kosmetyczek, kadry zarządzającej, menedżerów kosmetologii i SPA, salonów odnowy biologicznej, osób chcących zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe w branży usług kosmetologicznych.

Nauczanie chemii w szkole
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Cel studiów obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.