Łódź

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 1000 studentów. WSBiNoZ  oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz prawo, a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dietetyki, kosmetologii, bhp. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.

O uczelni

Oferta kształcenia

Dietetyka
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Żywienie kliniczne • Dietetyk wieku dziecięcego • Psychodietetyka z elementami obesitologii • Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie • Diet trener personalny

Studia również w formie on-line!

Opis kierunku:

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-ii-stopnia/dietetyka/opis-kierunku

Na studiach II stopnia absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka. Uzyskując tytuł magistra dietetyki zostaną specjalistami w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz opracowywania diet leczniczych (m.in. w otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu krążenia i innych chorobach dietozależnych). Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki. Studenci kończący studia magisterskie dysponują dogłębną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dietetyki, poszerzoną o specjalistyczny obszar jednej z pięciu ścieżek kształcenia.

Dietetyka
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Żywienie kliniczne • Dietetyk wieku dziecięcego • Psychodietetyka z elementami obesitologii • Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie • Diet trener personalny

Studia również w formie on-line!

Opis kierunku:

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-ii-stopnia/dietetyka/opis-kierunku


Na studiach II stopnia absolwenci uzyskają najwyższe kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu dietetyka. Uzyskując tytuł magistra dietetyki zostaną specjalistami w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz opracowywania diet leczniczych (m.in. w otyłości, cukrzycy, nadciśnieniu tętniczym, chorobach układu krążenia i innych chorobach dietozależnych). Studia II stopnia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla absolwentów I stopnia kierunków: dietetyka, technologia żywności i żywienia, zdrowie publiczne i pokrewnych, związanych z żywieniem, a także osób posiadających dyplom ukończenia innych studiów wyższych (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki. Studenci kończący studia magisterskie dysponują dogłębną wiedzą teoretyczną i praktyczną z dietetyki, poszerzoną o specjalistyczny obszar jednej z pięciu ścieżek kształcenia.

Dietetyka z elementami obesitologii
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej o profilu medycznym, biochemicznym, biologicznym, chemicznym (tzn. dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, fizjologów, biochemików, psychologów, pielęgniarek, rehabilitantów, kosmetologów, innych Absolwentów szkół wyższych), pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dietetyki (lub na temat obesitologii, żywności, żywienia, psychodietetyki).

Doradztwo zawodowe
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Edukacja dla bezpieczeństwa
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, z uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Integracja sensoryczna
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Celem studiów Integracja sensoryczna-SI- jest wyposażenie w wiedzę z zakresu podstaw psychologii rozwojowej, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają za cel przygotować specjalistów/terapeutów do prowadzenia obserwacji, przeprowadzania diagnozy jednostki oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej (SI).

Kosmetologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Podologia • Spa i odnowa biologiczna z elementami dietetyki • Kosmetologia estetyczna w praktyce

Opis kierunku:

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-i-stopnia/kosmetologia/opis-kierunku

Koncepcja kształcenia na kierunku kosmetologia, na studiach pierwszego stopnia, wszechstronnie przygotowuje studentów w zakresie docelowych kompetencji zawodowych. Absolwenci uzyskają stopień licencjata oraz wiedzę praktyczną i teoretyczną zarówno w zakresie przeprowadzenia diagnozy skóry, zaplanowania właściwego zabiegu kosmetologicznego, dobrania odpowiednich procedur zabiegowych w pielęgnacji ciała, twarzy, stóp, dłoni, w zgodzie z panującymi trendami, z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań w odniesieniu do indywidualnych cech pacjenta. Ponadto absolwenci przygotowani są do współpracy z lekarzem dermatologiem oraz podejmowania działań prozdrowotnych i profilaktycznych w ochronie i promocji zdrowia. Podczas studiów I stopnia studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej spośród trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie współczesnych trendów w kosmetologii estetycznej i anti age, podologii oraz spa, odnowy biologicznej z elementami dietetyki.