Łódź

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest jedną z trzech największych uczelni niepublicznych w Łodzi. Obecnie na Uczelni kształci się ponad 1000 studentów. WSBiNoZ  oferuje studia I i II stopnia na kierunkach: pedagogika, kosmetologia, dietetyka, kryminologia oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach psychologia oraz prawo, a także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki, dietetyki, kosmetologii, bhp. Uczelnia realizuje autorskie, nowoczesne programy studiów, przystosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.

O uczelni

Oferta kształcenia

Analityk pracy
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do wykonywania zawodu analityka pracy. Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy.

Asystent rodziny
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Efektem studiów podyplomowych jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina zleciła organizację pracy z rodziną.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać studentów z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń.

Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: humanistyczno-społeczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne do pracy w charakterze bibliotekarza, nauczyciela bibliotekarza lub pracownika informacji we wszystkich typach bibliotek. Dają kwalifikację do prowadzenia biblioteki szkolnej lub podjęcia zatrudnienia w bibliotece pedagogicznej.

Biologia
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: biologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Głównym celem studiów jest przekazanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu biologii ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia dotyczące różnorodności świata żywego i zachodzących w nim procesach, absolwenci poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.

Coaching
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia zainteresowanych praktyką coachingu oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry HR, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem.

Coaching dietetyczny
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Studia skierowane są do absolwentów studiów i i ii stopnia zainteresowanych praktyką coachingu dietetycznego oraz zajmujących się rozwojem osobistym i zawodowym, w tym między innymi do nauczycieli, pedagogów, psychologów, trenerów, konsultantów, menedżerów, kadry hr, dietetyków, którzy chcieliby wzbogacić swoją ofertę pracy zawodowej o nowe metody pracy z grupą i klientem, instruktorów fitness, trenerów personalnych, kulturystyki i specjalistów ds. żywienia, którzy są skoncentrowani na kliencie, ale chcą ich motywować do zmiany niezdrowych przyzwyczajeń żywieniowych, wykorzystywać ich potencjał i stwarzać możliwości rozwiązywania problemów, realizacji celów

Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.medyk.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe/rodzaje-studiow-podyplomowych

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

Dietetyka
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Dietetyka sportowa • Psychodietetyka • Dietetyka medyczna

Opis kierunku:

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-i-stopnia/dietetyka/opis-kierunku

Program kształcenia na studiach I stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci uzyskają stopień licencjata oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie diagnozowania jak i wspomagania leczenia schorzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego żywienia. Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do projektowania działań profilaktycznych, skutecznego zastosowania dietoterapii w chorobach żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Podczas studiów I stopnia, studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów odżywiania, żywienia w wybranych dziedzinach sportu jak i stosowania dietoterapii w różnych jednostkach chorobowych.

Dietetyka
uczelnia: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: • Dietetyka sportowa • Psychodietetyka • Dietetyka medyczna

Opis kierunku:

https://www.wsbinoz.edu.pl/oferta-ksztalcenia/studia-i-stopnia/dietetyka/opis-kierunku

Program kształcenia na studiach I stopnia wszechstronnie przygotowuje studentów do wykonywania zawodu dietetyka. Absolwenci uzyskają stopień licencjata oraz szeroką wiedzę praktyczną i teoretyczną, zarówno w zakresie diagnozowania jak i wspomagania leczenia schorzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego żywienia. Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę, umiejętności i potrzebne kompetencje do projektowania działań profilaktycznych, skutecznego zastosowania dietoterapii w chorobach żywieniowozależnych oraz poradnictwa dietetycznego. Podczas studiów I stopnia, studenci mają możliwość dokonania wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia, które umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów odżywiania, żywienia w wybranych dziedzinach sportu jak i stosowania dietoterapii w różnych jednostkach chorobowych.