Uczelnia Nauk Społecznych

STUDIUJ PRZYJAŹNIE I NOWOCZEŚNIE !
bo studia są dla Ciebie, a nie Ty dla nich ...

Uczelnia Nauk Społecznych proponuje studia, których programy zostały opracowane w oparciu o najbardziej aktualne wymagania dotyczące poszczególnych grup zawodowych. Celem nadrzędnym dla uczelni jest kształcenie praktyków bardzo dobrze przygotowanych do współczesnego rynku pracy.

O uczelni

Oferta kształcenia

Bezpieczeństwo wewnętrzne
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Uczelnia Nauk Społecznych
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe w administracji, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, bezpieczeństwo osób i mienia, ochrona i obrona narodowa

Opis kierunku:

https://wAww.uns.lodz.pl/kierunek/bezpieczenstwo-wewnetrzne-studia-licencjackie

Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Uczelnia Nauk Społecznych
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe w administracji, przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym, bezpieczeństwo osób i mienia, ochrona i obrona narodowa

Opis kierunku:

http://www.uns.lodz.pl/kierunek/bezpieczenstwo-wewnetrzne-studia-licencjackie

Studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powstały w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego.Executive Master of Business Administration (MBA)
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.uns.lodz.pl/studia-podyplomowe/mba

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum- Szkołę Główną Menedżerską w Warszawie i Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w różnych obszarach zarządzania oraz biznesu.

Integracja sensoryczna
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.uns.lodz.pl/studia-podyplomowe/integracja-sensoryczna

Celem studiów Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia, jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Interwencja kryzysowa
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.uns.lodz.pl/oferta/interwencja-kryzysowa

Studia podyplomowe interwencja kryzysowa przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.uns.lodz.pl/oferta/metodyka-nauczania-jezyka-angielskiego-w-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

Organizacja i zarządzanie w oświacie
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://podyplomowe.uns.lodz.pl/oferta/organizacja-i-zarzadzanie-w-oswiacie

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej.

Pedagogika
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Uczelnia Nauk Społecznych
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.uns.lodz.pl/kierunek/pedagogika-studia-licencjackie

Studia na kierunku pedagogika skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka.

Pedagogika
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Uczelnia Nauk Społecznych
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju, resocjalizacja i socjoterapia, trening rozwoju jednostki i grupy, gerontologia społeczna i oświatowa, organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych, doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Opis kierunku:

https://www.uns.lodz.pl/kierunek/pedagogika-studia-magisterskie

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym.

Pedagogika
uczelnia: Uczelnia Nauk Społecznych
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Uczelnia Nauk Społecznych
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju, resocjalizacja i socjoterapia, trening rozwoju jednostki i grupy, gerontologia społeczna i oświatowa, organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych, doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Opis kierunku:

https://www.uns.lodz.pl/kierunek/pedagogika-studia-magisterskie

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym.