Łódź

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest uczelnią, dla której najważniejszym celem jest rozwój człowieka. Wynika to między innymi z salezjańskiej tradycji nauczania oraz ukierunkowania swojej obecnej działalności na nowoczesne metody edukacji. Jedną z charakterystycznych cech naszej Alma Mater jest to, że będąc niepubliczną uczelnią świecką, odwołuje się do wielowiekowego katolickiego wychowania, gdzie takie wartości jak rozum, miłość i wiara nigdy nie stały z sobą w opozycji, a wręcz przeciwnie, dopełniając się, kształtowały całe pokolenia Europejczyków.

O uczelni

Oferta kształcenia

Pedagogika
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii, pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/pedagogika/

Studiując ten kierunek z wybraną przez siebie specjalnością, dzięki wykwalifikowanej kadrze akademickiej, zdobędziesz umiejętności z zakresu profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w ich życiowych wyborach.

Pedagogika
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagoterapii, pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/pedagogika/

Studiując ten kierunek z wybraną przez siebie specjalnością, dzięki wykwalifikowanej kadrze akademickiej, zdobędziesz umiejętności z zakresu profesjonalnej pomocy dzieciom, młodzieży oraz dorosłym w ich życiowych wyborach.

Psychodietetyka
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów:
Opis kierunku:
Rachunkowość i finanse międzynarodowe
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Studia podyplomowe na kierunku finanse i rachunkowość

Opis kierunku:
Szkoła kadr europejskich
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Studia podyplomowe na kierunku administracja

Opis kierunku:
Zarządzanie
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: marketing, logistyka, zarządzanie projektami

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/zarzadzanie/

Studiując Zarządzanie w naszej uczelni, zdobędziesz teoretyczne i praktyczne umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach jego działalności z ukierunkowaniem na współpracę z klientem.

Zarządzanie
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: marketing, logistyka, zarządzanie projektami

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/zarzadzanie/

Studiując Zarządzanie w naszej uczelni, zdobędziesz teoretyczne i praktyczne umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem w różnych aspektach jego działalności z ukierunkowaniem na współpracę z klientem.

Zarządzanie nieruchomościami
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Społeczno-ekonomiczne
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Studia podyplomowe na kierunku administracja

Opis kierunku:
Zasoby ludzkie w gospodarce innowacyjnej
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów:
uwagi:

Studia podyplomowe na kierunku administracja

Opis kierunku: