Łódź

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi jest uczelnią, dla której najważniejszym celem jest rozwój człowieka. Wynika to między innymi z salezjańskiej tradycji nauczania oraz ukierunkowania swojej obecnej działalności na nowoczesne metody edukacji. Jedną z charakterystycznych cech naszej Alma Mater jest to, że będąc niepubliczną uczelnią świecką, odwołuje się do wielowiekowego katolickiego wychowania, gdzie takie wartości jak rozum, miłość i wiara nigdy nie stały z sobą w opozycji, a wręcz przeciwnie, dopełniając się, kształtowały całe pokolenia Europejczyków.

O uczelni

Oferta kształcenia

Administracja
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: administracja urzędów i instytucji państwowych, kadry dla instytucji europejskich i międzynarodowych

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/administracja/

Studia przeznaczone są dla osób pragnących posiąść wiedzę i umiejętności z zakresu prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za politykę socjalną, politykę unijną oraz z zasadami administrowania poszczególnymi sferami życia publicznego.

Administracja
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: administracja urzędów i instytucji państwowych, kadry dla instytucji europejskich i międzynarodowych

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/administracja/

Studia przeznaczone są dla osób pragnących posiąść wiedzę i umiejętności z zakresu prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za politykę socjalną, politykę unijną oraz z zasadami administrowania poszczególnymi sferami życia publicznego.

Administracja odpowiedzialna społecznie
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Studia podyplomowe na kierunku administracja 

Opis kierunku:
Europeistyka
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: społeczeństwa i kultury Europy, systemy społeczno-gospodarcze współczesnej Europy, prawo Unii Europejskiej w zakresie finansowania działań społecznych, projekty europejskie i źródła ich finansowania

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/europeistyka/

Europeistyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Studia te poświęcone są zjawiskom zachodzącym w Europie rozumianej jako wspólnota wspólnot. W centrum programu edukacyjnego znajdują się zagadnienia dotyczące uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, politycznych i prawnych zjednoczonej Europy oraz kulturowych aspektów procesu europejskiej integracji i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

Europeistyka
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: społeczeństwa i kultury Europy, systemy społeczno-gospodarcze współczesnej Europy, prawo Unii Europejskiej w zakresie finansowania działań społecznych, projekty europejskie i źródła ich finansowania

Opis kierunku:

www.sweiz.pl/course/europeistyka/

Europeistyka jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Studia te poświęcone są zjawiskom zachodzącym w Europie rozumianej jako wspólnota wspólnot. W centrum programu edukacyjnego znajdują się zagadnienia dotyczące uwarunkowań ekonomicznych, społecznych, politycznych i prawnych zjednoczonej Europy oraz kulturowych aspektów procesu europejskiej integracji i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

Finanse i Rachunkowość
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: bankowość i finanse międzynarodowe, rachunkowość i finanse w sektorze publicznym, spółdzielczym i prywatnym

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/finanse-i-rachunkowosc/

Studiując na kierunku Finanse i rachunkowość studia I stopnia, zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z ekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi ci podjęcie pracy w bankach, instytucjach finansowych oraz tych działach firm, które zajmują się księgowaniem.

Finanse i Rachunkowość
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Specjalności: bankowość i finanse międzynarodowe, rachunkowość i finanse w sektorze publicznym, spółdzielczym i prywatnym

Opis kierunku:

https://www.sweiz.pl/finanse-i-rachunkowosc/

Studiując na kierunku Finanse i rachunkowość studia I stopnia, zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z ekonomią, zarządzaniem finansami, podstawami prawa, rachunkowością. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi ci podjęcie pracy w bankach, instytucjach finansowych oraz tych działach firm, które zajmują się księgowaniem.

Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
uczelnia: Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Społeczno-Ekonomiczny
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

Studia podyplomowe na kierunku pedagogika 

Opis kierunku: