Łódź

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim. Główne kampusy Społecznej Akademii Nauk znajdują się w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.

O uczelni

Oferta kształcenia

Logistyka - Koordynator Informacji Logistycznej
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/koordynator-informacji-logistycznej/o-kierunku

Studia na kierunku Logistyka - Koordynator Informacji Logistycznej skierowane są do osób, które chcą nabyć wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w Logistyce. To studia interdyscyplinarne łączące dwie dynamicznie rozwijające się branże: logistyczną i informatyczną. Absolwenci w przyszłości będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie wykorzystywane są powszechnie systemy ICT oraz w przedsiębiorstwach IT, które coraz częściej kierują swoją ofertę do branży logistycznej.

Logistyka – Koordynator Informacji Logistycznej
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/koordynator-informacji-logistycznej/o-kierunku

Studia na kierunku Logistyka - Koordynator Informacji Logistycznej skierowane są do osób, które chcą nabyć wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w Logistyce. To studia interdyscyplinarne łączące dwie dynamicznie rozwijające się branże: logistyczną i informatyczną. Absolwenci w przyszłości będą mogli podjąć pracę w przedsiębiorstwach logistycznych, gdzie wykorzystywane są powszechnie systemy ICT oraz w przedsiębiorstwach IT, które coraz częściej kierują swoją ofertę do branży logistycznej. 

Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/logistyka-koordynator-pojazdow-autonomicznych/o-kierunku

Studia na kierunku Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę w jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki - transporcie. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form przedsiębiorczości, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów transportowych. Polska jest europejskim liderem w segmencie transportów międzynarodowych. Kierunek Logistyka – Koordynator pojazdów autonomicznych daje możliwość znalezienia zatrudnienia w branży transportowej, która już teraz wymaga zastosowania innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Program studiów został przygotowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży transportowej.

Master of Public Administration: Healthcare Administration
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Studia podyplomowe
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Angielski
Opis kierunku:

http://www.clarkuniversity.eu/oferta/master-studia-amerykanskie/master-of-public-administration-track-health-systems-administration/opis-programu

Program Master of Public Administration: track Healthcare Administration jest skierowany do osób, które karierę zawodową wiążą z działalnością systemu ochrony zdrowia, zarządzaniem poszczególnymi segmentami i/lub jednostkami organizacyjnymi tego systemu. Studia dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia. Przygotowują absolwenta do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Ponadto studia te zapewniają możliwość wymiany doświadczeń międzynarodowych i międzykulturowych w ramach zajęć prowadzonych w nowoczesnych pracowniach przy użyciu technik edukacyjnych dopasowanych do potrzeb każdego studenta.

Master of Science in Information Technology
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Studia podyplomowe
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Angielski
Opis kierunku:

http://www.clarkuniversity.eu/oferta/master-studia-amerykanskie/master-of-science-in-information-technology/opis-programu

Program MSIT przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w nowoczesnych firmach wdrażających najnowsze systemy i koncepcje informatyczne pozwalające na wsparcie procesów biznesowych przy zachowaniu maksymalnej efektywności kosztowej. Umiejętność efektywnego zastosowania technologii komputerowych w środowisku biznesowym wymagają nie tylko wiedzy z zakresu IT, ale także gruntownej znajomości biznesu. Głównym celem programu MSIT jest kształtowanie umiejętności menedżerskich i komunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na analizę i usprawnienie procesów biznesowych, skuteczne budowanie zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT. Program studiów daje możliwość zdobycia uniwersalnej i aktualnej wiedzy z zakresu prowadzenia działu informatycznego w dowolnej firmie, jednostce administracji publicznej, placówce medyczno-zdrowotnej czy instytucji pozarządowej.

Master of Science in Professional Communication
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Studia podyplomowe
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Angielski
Opis kierunku:

http://www.clarkuniversity.eu/oferta/master-studia-amerykanskie/master-of-science-in-professional-communication/opis-programu

Program MSC skierowany jest do absolwentów wszystkich kierunków studiów licencjackich, specjalistów profesjonalnej komunikacji oraz menedżerów niższego i średniego szczebla. Szczególnie tych, którzy poważnie rozważają rozpoczęcie kariery zawodowej w międzynarodowych firmach lub planują wyjazd za granicę. Głównym założeniem studiów jest kształtowanie i podnoszenie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej. Struktura studiów umożliwia przygotowanie absolwentów do pracy na stanowiskach kierowniczych w dziedzinie zarządzania, gdzie profesjonalna komunikacja odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu organizacyjnego i osobistego. Absolwenci uzyskują kompetencje w zakresie przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów, zarządzania informacją, dzięki czemu gotowi są pełnić rolę liderów w organizacji.

MBA in Healthcare Administration
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Studia podyplomowe
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Angielski
Opis kierunku:

http://www.clarkuniversity.eu/oferta/mbasan/mba-in-healthcare-administration/opis-programu

Na polskim rynku menedżerów występuje znaczący brak fachowców zarządzających służbą zdrowia. Wśród wielu specjalizacji, wydaje się że zarządzanie sektorem medycznym daje największą gwarancję znalezienia pracy. Polską gospodarkę czeka opóźniana od lat reforma zarządzania i organizacji w służbie zdrowia. Studia MBA w specjalizacji Healthcare Administration dają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, w szczególności dotyczącą celów, zasad i problemów placówek systemu ochrony zdrowia. Przygotowują do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym, kształtują umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami organizacji.

MBA in Information Technology
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Studia podyplomowe
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Angielski
Opis kierunku:

http://www.clarkuniversity.eu/oferta/mbasan/mba-in-information-technology/opis-programu

W dzisiejszym świecie biznesu najbardziej pożądanymi pracownikami w firmach i korporacjach informatycznych są menedżerowie posiadający szeroką wiedzę w dziedzinie informatyki. Współczesny menedżer IT to osoba o wysokich kwalifikacjach w zakresie analizy i usprawniania procesów biznesowych, skutecznego budowania zespołów projektowych, a także umiejętnego prowadzenia wdrożeń IT zarówno w środowisku biznesowym, jak i sektorze publicznym. Jednocześnie dobry menedżer powinien wykazać się wiedzą z zakresu finansów, umiejętnością kalkulacji rentowności przyszłych przedsięwzięć i przeprowadzania analizy kosztów, a także znać procesy i zagadnienia związane z zarządzaniem informacjami, organizacją i bezpieczeństwem sieci komputerowych oraz marketingiem i promocją. 

MBA in Professional Communication
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
Wydział / Instytut: Studia podyplomowe
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Angielski
Opis kierunku:

http://www.clarkuniversity.eu/oferta/mbasan/mba-in-professional-communication/opis-programu

Program studiów MBA skierowany jest do kadry kierowniczej oraz specjalistów, pragnących rozszerzyć swoje kwalifikacje o komponent menedżerski. Program MBA in Professional Communication ma na celu kształtowanie i podniesienie kompetencji w zakresie profesjonalnego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w organizacji, komunikacji społecznej i międzykulturowej, przywództwa, zarządzania zespołem, rozwiązywania konfliktów czy zarządzania informacją. 

Pedagogika
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-ii-stopnia/pedagogika/o-kierunku

Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają poszerzenie zdobytej na studiach I stopnia wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Program studiów został skonstruowany tak, aby praktycznie i teoretycznie przygotować absolwentów do pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Pozwala to na jeszcze lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej i edukacyjnej, realizowanie profesjonalnych działań z zakresu pomocy i profilaktyki społecznej oraz gruntowne rozwiązywanie problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.