Łódź

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim. Główne kampusy Społecznej Akademii Nauk znajdują się w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.

O uczelni

Oferta kształcenia

Informatyka
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/informatyka/o-kierunku-1

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych).

Informatyka
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-ii-stopnia/informatyka/o-kierunku

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych) oraz pozwalają zdobyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i prac naukowo-badawczych. 

Informatyka
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/informatyka/o-kierunku-1

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Specjalności: sieci komputerowe i systemy operacyjne, aplikacje webowe i technologie grafiki komputerowej, technologie programowania

Kosmetologia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/kosmetologia/o-kierunku

Studia na kierunku Kosmetologia skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody. W programie studiów dominują zajęcia praktyczne, realizowane w profesjonalnie wyposażonych gabinetach i centrach medycznych. Realizowane zagadnienia dotyczą profilaktyki dermatologicznej oraz medycyny estetycznej i uwzględniają znajomość procesów, wpływających na sprawność życiową i zmiany w wyglądzie zewnętrznym. To między innymi zajęcia z zakresu nauk o zdrowiu oraz kosmetologii, w szczególności kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych. Specjalizacje: kosmetologia estetyczna, odnowa biologiczna

Kosmetologia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-ii-stopnia/kosmetologia/o-kierunku

Studia na kierunku Kosmetologia skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody. W programie studiów dominują zajęcia praktyczne, realizowane w profesjonalnie wyposażonych gabinetach i centrach medycznych. Realizowane zagadnienia dotyczą profilaktyki dermatologicznej oraz medycyny estetycznej i uwzględniają znajomość procesów, wpływających na sprawność życiową i zmiany w wyglądzie zewnętrznym. To między innymi zajęcia z zakresu nauk o zdrowiu oraz kosmetologii, w szczególności kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych. Specjalizacje: kosmetologia estetyczna, odnowa biologiczna

Kosmetologia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: kosmetyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/kosmetologia/o-kierunku

Studia na kierunku Kosmetologia skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody. W programie studiów dominują zajęcia praktyczne, realizowane w profesjonalnie wyposażonych gabinetach i centrach medycznych. Realizowane zagadnienia dotyczą profilaktyki dermatologicznej oraz medycyny estetycznej i uwzględniają znajomość procesów, wpływających na sprawność życiową i zmiany w wyglądzie zewnętrznym. To między innymi zajęcia z zakresu nauk o zdrowiu oraz kosmetologii, w szczególności kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych.

Kosmetologia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-ii-stopnia/kosmetologia/o-kierunku

Studia na kierunku Kosmetologia skierowane są do osób zainteresowanych najnowszymi trendami i nowoczesnymi metodami przywracania i poprawiania urody. W programie studiów dominują zajęcia praktyczne, realizowane w profesjonalnie wyposażonych gabinetach i centrach medycznych. Realizowane zagadnienia dotyczą profilaktyki dermatologicznej oraz medycyny estetycznej i uwzględniają znajomość procesów, wpływających na sprawność życiową i zmiany w wyglądzie zewnętrznym. To między innymi zajęcia z zakresu nauk o zdrowiu oraz kosmetologii, w szczególności kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych. Specjalizacje: kosmetologia estetyczna, odnowa biologiczna

Logistyka
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/logistyka/o-kierunku

Studia na kierunku Logistyka skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę z jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. W dobie globalizacji, integracji oraz ciągłego rozwoju nowoczesnych form komunikacji, niezbędnym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Kierunek Logistyka zapewnia możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT. Specjalizacje: specjalista ds. globalnych systemów dystrybucji, specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych, specjalista ds. wdrożeń systemów zarządzania jakością, Koordynator Informacji Logistycznej, Koordynator Pojazdów Autonomicznych