Łódź

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim. Główne kampusy Społecznej Akademii Nauk znajdują się w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.

O uczelni

Oferta kształcenia

Finanse i rachunkowość
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc/o-kierunku

Studia z zakresu finansów i rachunkowości są skierowane do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem firm i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrasta. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Finanse i rachunkowość
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/finanse-i-rachunkowosc/o-kierunku

Studia z zakresu finansów i rachunkowości są skierowane do osób zainteresowanych pracą związaną z obsługą finansową i rozliczaniem firm i przedsiębiorstw, bankowością, obsługą podatkową podmiotów gospodarczych, a także analityką finansową i controllingiem. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych, w tym lokowanie w Polsce centrów outsourcingowych obsługujących globalne przedsiębiorstwa, popyt na księgowych, doradców finansowych i podatkowych oraz kontrolerów istotnie wzrasta. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość charakteryzują się bogatą ofertą zajęć praktycznych, a dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. W ramach kierunku funkcjonują 2 specjalności oraz 5 profili specjalizacyjnych: specjalność rachunkowość i analiza finansowa, rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowość jednostek sektora publicznego; specjalność zarządzanie finansami: zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach, zarządzanie kapitałem na rynku finansowym.

Fizjoterapia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: Jednolite stacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-jednolite-magisterskie/fizjoterapia/o-kierunku

Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują satysfakcjonującą pracę. Kierunek przygotowuje do zawodu terapeuty m.in. z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Studenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Zajęcia obejmują wiedzę dotyczącą człowieka w zdrowiu i chorobie oraz stosowania ćwiczeń i zabiegów leczniczych.

Fizjoterapia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: Jednolite niestacjonarne
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:
https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-jednolite-magisterskie/fizjoterapia/o-kierunku Zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie, a popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie polscy fizjoterapeuci znajdują satysfakcjonującą pracę. Kierunek przygotowuje do zawodu terapeuty m.in. z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu oraz terapii manualnej. Studenci zdobywają wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Zajęcia obejmują wiedzę dotyczącą człowieka w zdrowiu i chorobie oraz stosowania ćwiczeń i zabiegów leczniczych.
Geodezja i kartografia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: techniczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/geodezja-i-kartografia/o-kierunku

Kierunek studiów „geodezja i kartografia” mieści się w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, uwzględniając jednocześnie jego praktyczny profil. Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikające z obowiązujących uwarunkowań prawnych i technicznych oraz oczekiwań pracodawców, zostały przyjęte jako kluczowe w opracowanej koncepcji kształcenia na kierunku „geodezja i kartografia”, który bazuje na trzech zasadniczych założeniach merytorycznych, obejmujących: - wyposażenie studenta w wiedzę odpowiadającą sylwetce inżyniera geodety funkcjonującego w zawodzie, zwracając przy tym uwagę na zakres wymagań dotyczących ubiegania się o uprawnienia zawodowe; - nabycie przez studenta umiejętności racjonalnego wykorzystywania współczesnych technik i technologii pomiarowych oraz zasobów informatycznych na potrzeby realizacji zadań praktycznych w zakresie odpowiadającym ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz wydanych do niej aktów wykonawczych; - ukształtowanie w osobowości studenta działania rozumnego, operatywnego, przedsiębiorczego i odpowiedzialnego w praktyce zawodowej inżyniera geodety z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz możliwości jakie stwarza współczesna geodezja i kartografia. Specjalizacje: geodezja gospodarcza, gospodarka nieruchomości

Geodezja i kartografia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: techniczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/geodezja-i-kartografia/o-kierunku

Kierunek studiów „geodezja i kartografia” mieści się w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, uwzględniając jednocześnie jego praktyczny profil. Zadania współczesnej geodezji i kartografii wynikające z obowiązujących uwarunkowań prawnych i technicznych oraz oczekiwań pracodawców, zostały przyjęte jako kluczowe w opracowanej koncepcji kształcenia na kierunku „geodezja i kartografia”, który bazuje na trzech zasadniczych założeniach merytorycznych, obejmujących: wyposażenie studenta w wiedzę odpowiadającą sylwetce inżyniera geodety funkcjonującego w zawodzie, zwracając przy tym uwagę na zakres wymagań dotyczących ubiegania się o uprawnienia zawodowe; nabycie przez studenta umiejętności racjonalnego wykorzystywania współczesnych technik i technologii pomiarowych oraz zasobów informatycznych na potrzeby realizacji zadań praktycznych w zakresie odpowiadającym ustawie „Prawo geodezyjne i kartograficzne” oraz wydanych do niej aktów wykonawczych; ukształtowanie w osobowości studenta działania rozumnego, operatywnego, przedsiębiorczego i odpowiedzialnego w praktyce zawodowej inżyniera geodety z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz możliwości jakie stwarza współczesna geodezja i kartografia. Specjalizacje: Geodezja gospodarcza i gospodarka nieruchomości

Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/grafika-komputerowa/o-kierunku

Świat znalazł się w centrum permanentnej rewolucji cyfrowej. Także w sferze sztuki komputer i programy graficzne stały się powszechnie używanym narzędziem. W cyfrowym świecie otoczenie człowieka coraz szczelniej wypełniają skondensowane znaki, symbole i ikony. Przekaz myśli i idei uległ ekstremalnemu przyspieszeniu. Za tym wszystkim musi nadążyć również nauka, sztuka i współczesne projektowanie. Młodzi ludzie, którzy będą poszukiwać pracy, muszą być uzbrojeni we współczesny oręż jakim są umiejętności posługiwania się, często bardzo skomplikowanym oprogramowaniem graficznym, tworzenia grafiki 2d i 3d, wykonania animacji, zaprojektowania gry komputerowej, strony internetowej, katalogu lub logotypu. Otwieramy dla nich tą bardzo nowatorską specjalność, która łączy tradycję z najnowszą technologią. 

Grafika, specjalność grafika projektowa i multimedia
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/grafika/o-kierunku

Studia na kierunku Grafika są adresowane do wszystkich zainteresowanych przyszłą aktywnością artystyczną i projektową. Student zdobywa wiedzę oraz umiejętności warsztatowe i artystyczne, niezbędne w warunkach indywidualnego lub zespołowego projektowania, m.in. z zakresu: malarstwa, rysunku, podstaw kompozycji, grafiki warsztatowej i fotografii. Ponadto, uczy się projektowania graficznego, projektowania gier komputerowych, tworzenia wizualizacji, poznaje zasady stosowania i przeznaczenie grafiki wektorowej, bitmapowej, podstawy animacji dwu- i trójwymiarowej oraz zalet stosowania technik mieszanych. Specjalność: multimedia, grafika projektowa

Grafika, specjalność grafika projektowa i multimedialna
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-i-stopnia/grafika/o-kierunku

Studia na kierunku Grafika są adresowane do wszystkich zainteresowanych przyszłą aktywnością artystyczną i projektową. Student zdobywa wiedzę oraz umiejętności warsztatowe i artystyczne, niezbędne w warunkach indywidualnego lub zespołowego projektowania, m.in. z zakresu: malarstwa, rysunku, podstaw kompozycji, grafiki warsztatowej i fotografii. Ponadto, uczy się projektowania graficznego, projektowania gier komputerowych, tworzenia wizualizacji, poznaje zasady stosowania i przeznaczenie grafiki wektorowej, bitmapowej, podstawy animacji dwu- i trójwymiarowej oraz zalet stosowania technik mieszanych.

Informatyka
uczelnia: Społeczna Akademia Nauk
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://lodz.san.edu.pl/oferta/studia-ii-stopnia/informatyka/o-kierunku

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych) oraz pozwalają zdobyć umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i prac naukowo-badawczych.