Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Administracja
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Prawa i administracji
rodzaj studiów: humanistyczno-społeczne
rodzaj uczelni: Publiczna
język studiów: Polski
uwagi:

studia również w formie on-line

Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/administracja

Specjalności: administracja samorządowa, administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, broker innowacji, doradztwo podatkowe, e-administracja,  prawo pracy w Polsce i UE, procedury sądowo-administracyjne

Administracja
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Prawa i Administracji
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/administracja

Specjalności: administracja samorządowa, administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, broker innowacji, doradztwo podatkowe, e-administracja, prawo pracy w Polsce i UE, procedury sądowo-administracyjne

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/311/wz-jaslo/administracja-bezpieczenstwa-wewnetrznego

Celem studiów podyplomowych "Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego" jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to nowoczesne studia pozwalające zdobyć szeroką wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, administracji oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Administracja i zarządzanie publiczne
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/59/lodz/administracja-i-zarzadzanie-publiczne

Podstawowym celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Administracja samorządowa
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

studia również w formie on-line

Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/213/wz-jaslo/administracja-samorzadowa-0

Studia podyplomowe Administracja samorządowa mają na celu przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym doświadczeniu kadry dydaktycznej.

Agile – zwinne zarządzanie w organizacjach
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/364/lodz/agile-zwinne-zarzadzanie-w-organizacjach

Studia mają na celu przygotować Uczestników do pracy w środowiskach wykorzystujących zwinne metody wytwarzania produktów i usług. Uczestnicy poznają również współczesne metody zarządzania organizacjami oparte o metody samoorganizacji pracy i zwiększonej partycypacji pracowników w tworzeniu i zarządzaniu środowiskiem ich pracy.

Akademia Trenerów Biznesu
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/96/lodz/akademia-trenerow-biznesu

Program studiów podyplomowych ma na celu wyposażenie absolwentów we wszystkie istotne z punktu widzenia pracy Trenera Biznesu kompetencje, związane z zarządzeniem procesem szkoleniowym, analizą potrzeb szkoleniowych, projektowaniem oraz realizacją programów szkoleniowych, prowadzeniem szkoleń, badaniem efektywności szkoleń, rozwojem osobistym. Naszym celem jest zapoznanie uczestników z warsztatem pracy trenera, dostarczenia narzędzi, nauczenie technik i sposobu pracy z grupą szkoleniową.

Analityka rynku finansowego
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/329/lodz/analityka-rynku-finansowego

Celem studiów podyplomoweych Analityka rynku finansowego jest przekazanie wiedzy oraz zaprezentowanie narzędzi niezbędnych do wykonania analizy oraz oceny sytuacji umożliwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym.

Andragogika
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/444/wz-wodzislaw-slaski/andragogika

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych.

Animacja czasu wolnego z elementami arteterapii
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/328/or-grudziadz/animacja-czasu-wolnego-z-elementami-arteterapii

Czas, jaki posiadamy do własnej dyspozycji po ukończeniu obowiązkowych zajęć, czyli czas wolny, wymaga odpowiedniego zagospodarowania. W dobie ruchomego czasu pracy i rosnących wymagań, animacja czasu wolnego staje się wyzwaniem, zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami starszymi.