Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Kontroler finansowy
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/171/lodz/kontroler-finansowy

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zakres studiów umożliwi poznanie podstawowych problemów i działalności podmiotów gospodarczych. Pozwoli również na uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji, doskonalenie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Kreatywny menedżer kultury
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

studia również w formie on-line

Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/233/lodz/kreatywny-menedzer-kultury

Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej i kształcenie umiejętności skutecznego działania i współdziałania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach i warunkach ekonomicznych i społecznych. Uczestnicy doskonalą umiejętności kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury.

Kreatywny nauczyciel - podstawy twórczej edukacji
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/312/wz-warszawa/kreatywny-nauczyciel-podstawy-tworczej-edukacji

Studia mają charakter unikatowy: z jednej strony - pozwalają uczestnikom rozwinąć własne kompetencje: twórczą postawę oraz zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, z drugiej strony zaś przygotowują uczestników do projektowania i realizacji zajęć edukacyjnych opartych na dydaktyce kreatywności.

Kulturoznawstwo
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (kreatywny producent i menedżer kultury)
Opis kierunku:
https://www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo\r\nSpecjalności: produkcja i realizacja muzyki, kreatywny producent i menedżer kultury
Kulturoznawstwo
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (kreatywny producent i menedżer kultury)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo

Specjalności: produkcja i realizacja muzyki, kreatywny producent i menedżer kultury

Kulturoznawstwo
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (kreatywny producent i menedżer kultury)
Opis kierunku:
https://www.ahe.lodz.pl/kulturoznawstwo Specjalności: produkcja i realizacja muzyki, kreatywny producent i menedżer kultury
Lean management
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/369/lodz/lean-management

Celem studiów jest zwiększenie umiejętności w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych do wprowadzenia kultury Lean w organizacji, a także poznanie praktycznych narzędzi niezbędnych do optymalizowania procesów w firmie. Student uzyska niezbędną wiedzę w zakresie maksymalizacji jakości współpracy zespołowej i eliminowania start w biznesie, a także procesów związanych z doskonaleniem umiejętności stosowania filozofii Lean w praktyce. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli na praktyczne wdrożenie efektywnej strategii zarządzania biznesem.

Logistyka
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

studia również w formie on-line

Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/181/lodz/logistyka

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie logistyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tej dziedzinie. Studium przygotowuje do profesjonalnej pracy w komórkach logistycznych podmiotów gospodarczych i administracyjnych.

Logopedia
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/32/lodz/logopedia

Celem studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy i skutecznej terapii z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyta przez uczestników wiedza i umiejętności pozwalają na dalszy rozwój zawodowy w ramach studiów specjalizacyjnych.

Mechanika i budowa maszyn
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Techniki i Informatyki
rodzaj studiów: techniczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/mechanika

Specjalności (studia I stopnia - inżynierskie): konstrukcja maszyn, technologia maszyn, mechatronika