Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Grafika
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line i w języku angielskim (3D graphic and game Art, multimedia and visual communication)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Specjalności: grafika 3D i game art, komunikacja wizualna i multimedia, grafika AR i VR - bezpłatne

Grafika
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line i w języku angielskim (3D graphic and game Art, multimedia and visual communication)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Specjalności: grafika 3D i game art, komunikacja wizualna i multimedia, grafika AR i VR - bezpłatne

Grafika
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Specjalności: grafika artystyczna, projektowanie graficzne i fotografia, sztuka kreatywna

Grafika komputerowa z elementami produkcji gier
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/211/lodz/grafika-komputerowa-z-elementami-produkcji-gier

Studia adresujemy do osób zainteresowanych grafiką komputerową 2D i 3D, które chcą poszerzyć umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania i tworzenia gier oraz do osób, które chcą podjąć pracę w branży gier komputerowych. Celem studiów jest zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia gier komputerowych oraz organizowania procesu projektowego gry.

Informatyka
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Techniki i Informatyki
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (technologie programowania) oraz w języku angielskim (programming technologies, ICT networks)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/informatyka

Specjalności: grafika komputerowa i multimedia, technologie programowania, sieci teleinformatyczne - bezpłatne

Informatyka
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Informatyki, Zarządzania i Transportu
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (technologie programowania) oraz w języku angielskim (programming technologies, ICT networks)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/informatyka

Specjalności: grafika komputerowa i multimedia, technologie programowania, sieci teleinformatyczne - bezpłatne

Integracja sensoryczna
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/166/wz-wodzislaw-slaski/integracja-sensoryczna

Celem studiów „Integracja sensoryczna” jest wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwoju, anatomii i fizjologii rozwoju oraz teorii integracji sensorycznej. Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

Język rosyjski w biznesie
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/466/lodz/jezyk-rosyjski-w-biznesie

Celem studiów jest zapoznanie uczestników ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną, niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego lub innych instytucjach zajmujących się współpracą gospodarczą oraz kulturalną z Rosja.

Kadry i płace w firmie
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/57/lodz/kadry-i-place-w-firmie

Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie jest przekazanie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy, zagadnień dotyczących rozliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej i na potrzeby ZUS.

Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/184/lodz/komunikacja-wizualna-i-projektowanie-graficzne-w-mediach

Uzupełnienie/poszerzenie umiejętności w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, posługiwania się programami graficznymi, publikowania komunikatów w mediach, promocji, tworzenia reklam. Zdobycie praktycznych umiejętności realizacji przekazu reklamowego.