Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Filologia obca
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Humanistyczny
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (business linguistics w języku angielskim)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/filologia

Specjalności: filologia angielska, filologia germańska, anglistyka z językiem japońskim kulturowo-biznesowa - bezpłatne

Filologia polska
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: II stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Humanistyczny
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Specjalności: architektura informacji i redakcja, komunikacja i social media

Filologia polska
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Humanistyczny
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Specjalności: architektura informacji i redakcja, komunikacja i social media

Filologia polska
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Humanistyczny
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Specjalności: architektura informacji i redakcja, komunikacja i social media

Filologia polska
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Humanistyczny
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/filologia-polska

Specjalności: architektura informacji i e-marketing, kreowanie wizerunku i social media

Filozofia dialogu. Sztuka życia.
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: humanistyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/321/lodz/filozofia-dialogu-sztuka-zycia

Celem studiów jest inspirujący dialog na temat kanonów filozofii i sztuki życia – prowadzony zarówno w bezpośrednich spotkaniach mających charakter klubowo-warsztatowych dyskusji (zjazdy stacjonarne w formule Socrates Cafe) jak i w wirtualnej przestrzeni internetowej (zajęcia realizowane na Platformie Zdalnego Nauczania). Studia „Filozofia dialogu. Sztuka życia” to doskonała okazja aby spotkać się i porozmawiać o istotnych dla współczesnego człowieka kwestiach, poznać punkt widzenia reprezentowany przez innych, a także skonfrontować własne poglądy z koncepcjami filozofów. Uczestnicy będą mieli okazje podejmować żywiołowe dyskusje, prezentować swoje stanowiska i różne perspektywy rozumienia przekrojowych tematów przy jednoczesnej otwartości na punkty widzenia pozostałych uczestników. Organizowany w ramach zajęć stacjonarnych klub Socrates Cafe to formuła warsztatów dialogowych, w pozaakademickich przestrzeniach. Zaprosimy do podjęcia rozważań i dyskusji w muzeach, salach kinowych, kawiarniach, galeriach sztuki. Ponadto, istotnym elementem studiów są także dialog i rozważania w przestrzeni internetowej – czaty i forma dyskusyjne organizowane na Platformie Zdalnego Nauczania PUW.

Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/332/lodz/fitoterapia-i-podstawy-farmakologii-klinicznej

Celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresu ziołolecznictwa i farmakologii klinicznej. Przedstawienie roli pielęgniarki w leczeniu, rozpoznawaniu, profilaktyce zmian chorobowych u pacjentów leczonych ambulatoryjnie lub hospitalizowanych poprzez stosowanie metod farmakologicznych i fitoterapii. Zapoznanie się z metodami bezpiecznego stosowania, przechowywania, aplikowania preparatów ziołowych i farmakologicznych. Zdobycia umiejętności w zakresie racjonalnego samoleczenia, interakcji między surowcami pochodzenia farmakologicznego a roślinnego. Przedstawienie receptariusza z zakresu surowców leczniczych, określenie podobieństw i różnic polegających na prowadzeniu terapii tych samych jednostek chorobowych środkami farmakologicznymi i ziołowym. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych dotyczących receptury surowców leczniczych, sporządzanie mieszanek leczniczych oraz kosmetyków.

Gerontologia społeczna z elementami arteterapii
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/470/lodz/gerontologia-spoleczna-z-elementami-arteterapii

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji i wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje z zakresu gerontologii społecznej, które umożliwiają organizowanie w profesjonalny sposób przedsięwzięć edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych (w tym - arteterapeutycznych) wobec osób starszych. Studia są odpowiedzią na zmiany demograficzne obejmujące starzenie się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej. 

Grafika
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: II stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/grafika

Specjalności: grafika artystyczna, projektowanie graficzne i fotografia, sztuka kreatywna