Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Coaching
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/84/lodz/coaching

Studia podyplomowe Coaching przygotowują uczestników do samodzielnego prowadzenia life coachingów (Coaching for Life - nastawiony na relacje i życie osobiste) and business coachingów (Coaching for Business - nastawiony na rozwój biznesu) w firmach, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz w pracy z klientem indywidualnym. Coaching studia podyplomowe to unikatowe studia podyplomowe, które są odpowiedzą na potrzeby rynku -wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Coach staje się pożądanym zawodem, wykorzystywany jest w wielu dziedzinach. Prognozy pokazują, że zapotrzebowanie na różnego rodzaje i formy coachingu będzie szybko wzrastało przez najbliższe lata. Studia podyplomowe Coach w Centrum Kształcenia Podyplomowego to prawdziwa akademia coachingu, w której przygotujemy Cię do zawodu osobistego trenera.

Coaching w modelu kreatywnym
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/299/lodz/coaching-w-modelu-kreatywnym

Celem głównym kształcenia na kierunku Coaching w modelu kreatywnym jest wykształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze coacha.

Compliance w organizacji
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

http://www.ckp-lodz.pl/studia/170/compliance-w-organizacji

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną. Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Cyberprzestępczość
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/438/wz-sieradz/cyberprzestepczosc

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do rozpoznawania, wykrywania oraz przeciwdziałania zachowaniom niezgodnym z prawem w cyberprzestrzeni.

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/361/lodz/diagnoza-i-terapia-integracji-sensorycznej

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu neurofizjologii oraz teorii integracji sensorycznej, psychologii klinicznej, psychologii rozwoju, psychopatologii itp. Studia mają przygotować uczestnika do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, wykonania diagnozy i opracowania programu terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem integracji sensorycznej

Dietetyka
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
Studia w formie on-line
Opis kierunku:
https://www.ckp-lodz.pl/studia/457/wz-wodzislaw-slaski/dietetyka-0 Celem studiów jest przekazanie rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu samodzielnego poradnictwa żywieniowego, stosowania dietoterapii, profilaktyki prozdrowotnej w aspekcie zdrowego żywienia, promocji zdrowia w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych, wiedzy z zakresu żywienia klinicznego oraz podstawowej wiedzy medycznej.
Doradztwo podatkowe
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/62/lodz/doradztwo-podatkowe

Celem studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z doradztwa podatkowego.

Doradztwo zawodowe i personalne
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/86/lodz/doradztwo-zawodowe-i-personalne

Doradztwo zawodowe studia podyplomowe dostarczą Ci szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej uczestników do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych. Podyplomowe Doradztwo zawodowe wyposaży uczestników w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Partnerem merytorycznym programu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery oddział łódzki.

Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

studia w formie on-line

Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/481/lodz/doradztwo-zawodowe-i-personalne-z-elementami-e-doradztwa-studia-przygotowujace-nauczycieli-doradcow

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa dla doradców zawodowych i personalnych wyposażą absolwentów w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie poradnictwa zawodowego i planowania kariery edukacyjno-zawodowej młodzieży i osób dorosłych, korzystających z możliwości jakie stwarza edukacja ustawiczna. Ponadto, studia wyposażą uczestników w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii (e-doradztwo).

Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/26/lodz/dydaktyka-jezyka-angielskiego-w-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnej

Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest: nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.