Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/122/lodz/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami, narzędziami i wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Przygotowanie do realizacji strategii rozwoju talentów w firmie, organizacji zarządzania kadrami pod kątem zmian na rynku pracy. Program studiów oparty jest na najnowszych trendach w kluczowych obszarach HR w firmie. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do optymalizacji narzędzi rekrutacji i komunikacji w zmieniającym się otoczeniu firmy. Studia w formie on-line

Zielarstwo i fitoterapia
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/324/lodz/zielarstwo-i-fitoterapia

Celem studiów podyplomowych Zielarstwo i fitoterapia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie zielarstwa i fitoterapii oraz uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie: stosowania ziół w celach terapeutycznych i profilaktycznych, samodzielnego doboru i wykorzystania ziół do celów zdrowotnych, kosmetycznych i spożywczych, fitoterapii i medycyny naturalnej, terapii naturalnych, zdrowej żywności funkcjonalnej i suplementów diety, towaroznawstwa zielarskiego i kosmetycznego, bezpiecznego stosowania ziół i preparatów zielarskich, materiałoznawstwa medycznego, apiterapii, aromaterapii i mykologii, uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu ziołami, prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego. Studia w formie on-line

Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/326/lodz/zintegrowana-profilaktyka-uzaleznien-i-spolecznych-zachowan-ryzykownych

Celem studiów Zintegrowana profilaktyka uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych jest uzyskanie wiedzy i kompetencji w obszarze zintegrowanych działań profilaktycznych. Uczestnicy maja szansę na zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących: tworzenie i realizację programów profilaktycznych oraz zastosowanie adekwatnych metod i technik pracy treningowo-warsztatowej w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Studia dają możliwość gruntownego poszerzenia wiedzy z zakresu: mechanizmów uzależnień behawioralnych, współczesnych problemów z substancjami psychoaktywnymi, a także pracy profilaktycznej z wszelkimi dysfunkcjami i patologicznymi zjawiskami społecznymi w płaszczyźnie psychospołecznej.

Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna - w przygotowaniu
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: medyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski