Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/167/wz-wodzislaw-slaski/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka

Studia mają na celu przygotowanie uczestników do organizowania i realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, rozumianego jako wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Windykacja należności
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/125/lodz/windykacja-naleznosci-0

Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy jak skutecznie, ale jednocześnie bezkonfliktowo odzyskiwać należności. Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi aspektami prawnymi procesów egzekucyjnych jak również nabędą praktyczne umiejętności windykacji należności. Nabędą kompetencje konieczne do sprawnego używania tzw. miękkich narzędzi skutecznej windykacji, w szczególności zdobędą umiejętności prowadzenia negocjacjami i skutecznej perswazji.

Wychowanie do życia w rodzinie
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:

studia również w formie on-line

Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/43/lodz/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie

Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez uczestników wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

Wychowanie do życia w rodzinie
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/43/lodz/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie

Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez uczestników wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej.

Zarządzanie
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Ekonomii i Zarządzania
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji, innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie projektami i procesami) i po angielsku (process and project management, innovative management for business development, hospitality management, healthcare systems management)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Specjalności: zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie projektami i procesami, zarządzanie startupem w gospodarce wiedzy - bezpłatne)

Zarządzanie
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Ekonomii i Zarządzania
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji, innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie projektami i procesami) i po angielsku (process and project management, innovative management for business development, hospitality management, healthcare systems management)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/zarzadzanie

Specjalności: zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, innowacyjne zarządzanie rozwojem organizacji, zarządzanie projektami i procesami, zarządzanie startupem w gospodarce wiedzy - bezpłatne)

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/198/lodz/zarzadzanie-bezpieczenstwem-wewnetrznym

Podstawowym celem studiów jest przygotowywanie wykwalifikowanej kadry służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W stosunku do czynnych funkcjonariuszy celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy. Studia dostarczą teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzajów zagrożeń, zadań instytucji systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej.

Zarządzanie i polityka publiczna
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: prawno-administracyjne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/215/wz-jaslo/zarzadzanie-i-polityka-publiczna

Zakres przedmiotowy studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Zarządzanie innowacyjne – kompetencje personalne menadżera
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/98/lodz/zarzadzanie-innowacyjne-kompetencje-personalne-menadzera

Studia dedykowane są osobom, które są zainteresowane poznawaniem koncepcji i instrumentów zarządzania innowacyjnego, wzrostem umiejętności rozwiązywania problemów i podnoszenia efektywności swojej pracy, rozwojem osobistym oraz rozwijaniem kompetencji personalnych menedżera. Studia kładą nacisk na indywidualny, personalny rozwój każdego uczestnika i uczą jak zdobywać przewagę w otaczającym świecie.