Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/42/lodz/terapia-pedagogiczna-z-elementami-logopedii

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami logopedii wyposażą uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania kompleksowych, skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.

Terapia pedagogiczna z neurodydaktyką
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/441/wz-sieradz/terapia-pedagogiczna-z-neurodydaktyka

Studia na specjalności terapia pedagogiczna z neurodydaktyką dają możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Obecnie występuje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu. W trakcie studiów rozwiniesz swoje predyspozycje do pracy pedagoga terapeuty, będziesz przygotowany do samodzielnego inicjowania, planowania i prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym.

Terapia zajęciowa
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/20/lodz/terapia-zajeciowa

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie uczestników w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Uczestnicy poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Transport
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Techniki i Informatyki
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (logistyka w transporcie, transport lądowy)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/transport

Specjalności: logistyka w transporcie, transport lądowy, systemy produktowo-usługowe w transporcie - bezpłatne

Transport
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Techniki i Informatyki
rodzaj studiów: społeczno-ekonomiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line (logistyka w transporcie, transport lądowy)
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/transport

Specjalności: logistyka w transporcie, transport lądowy, systemy produktowo-usługowe w transporcie - bezpłatne

Transport-Logistyka-Spedycja
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: techniczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/55/lodz/transport-logistyka-spedycja

Głównym celem studiów podyplomowych Transport – Logistyka – Spedycja jest poszerzenie wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych/spedycyjnych/logistycznych, w centrach magazynowych/logistycznych, a także w działach transportu dużych przedsiębiorstw.

Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: sport, turystyka i hotelarstwo
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/180/lodz/trening-personalny-na-silowni-z-elementami-treningu-zdrowotnego

Celem studiów podyplomowych w zakresie Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego jest wykształcenie trenerów personalnych przygotowanych do prowadzenia indywidualnie dopasowanych zajęć rekreacji ruchowej do potrzeb osoby ćwiczącej. Ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób chorujących na choroby cywilizacyjne (opanowanie wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i technik pracy z ludźmi chorującymi na otyłość, cukrzycę, miażdżycę, osoby po zawałach, nadciśnienie tętnicze, astmę, alergię, rwę kulszową, problemy ortopedyczne po kontuzjach i inne).

Turystyka i rekreacja
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Ekonomii i Zarządzania
rodzaj studiów: sport, turystyka i hotelarstwo
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/turystyka-i-rekreacja

Specjalności: marketing i organizacja usług turystycznych, zarządzanie w branży HoReCa (hotel, restauracja, catering)

Turystyka i rekreacja
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Ekonomii i Zarządzania
rodzaj studiów: sport, turystyka i hotelarstwo
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/turystyka-i-rekreacja

Specjalności: marketing i organizacja usług turystycznych, zarządzanie w branży HoReCa (hotel, restauracja, catering)

Turystyka regionalna - marketing i promocja regionów i miast
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: sport, turystyka i hotelarstwo
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/471/lodz/turystyka-regionalna-marketing-i-promocja-regionow-i-miast

Podstawowym celem kształcenia jest poznanie zasad promocji regionów, miast i miejscowości, tworzenia atrakcji turystycznych w obszarze turystyki: dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zabytków i sztuki, kulinariów i gastronomii oraz rekreacji i sportu. Istotne są również metody badań stosowane w turystyce, zasady tworzenia produktów turystycznych wraz z ich promocją i sprzedażą. Ponadto ważna jest również umiejętności przygotowywania i realizowania kampanii marketingowych w turystyce z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i metod, a także pozyskiwanie środków finansowych i realizowanie działań projektowych.