Łódź

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi to silna i solidna szkoła wyższa, która działa na rynku już 26 lat.  W tym czasie wykształciła ponad 82 tysiące kreatywnych absolwentów.  Akademia posiada 3 wydziały w Łodzi oraz 6 Wydziałów Zamiejscowych w: Sieradzu, Wodzisławiu Śląskim, Warszawie, Świdnicy, Trzciance i Jaśle.

O uczelni

Oferta kształcenia

Psychologia sportu
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: sport, turystyka i hotelarstwo
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/235/lodz/psychologia-sportu

Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć uczestnikom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć uczestników w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

Psychologia transportu
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/456/wz-wodzislaw-slaski/psychologia-transportu

Celem kształcenia jest przekazanie uczestnikom szerokiej – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Studia obejmują szczegółowe zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, procesów poznawczych, emocji, psychologii stresu, ergonomii, psychometrii, elementów medycyny pracy oraz z zakresu aspektów prawnych i etycznych pracy psychologa transportu.

Psychologia w biznesie
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: sport, turystyka i hotelarstwo
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/121/lodz/psychologia-w-biznesie

Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwoju i szkoleniu pracowników. Studia umożliwiają lepsze zrozumienie relacji społecznych oraz rozpoznawania indywidualnych zasobów – własnych oraz współpracowników, co przekłada się na lepsze „zarządzanie” potencjałem własnym i usprawnienie pracy zespołu pracowniczego.

Psychoonkologia
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: psychologiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia prowadzone również w filii w Warszawie
Opis kierunku:
https://www.ckp-lodz.pl/studia/454/wz-wodzislaw-slaski/psychoonkologia Studia podyplomowe z psychoonkologii mają na celu przekazanie personelowi medycznemu i psychologom wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami z rozpoznaniem choroby nowotworowej (i innych chorób terminalnych) i ich rodzinami. Personel medyczny i psychologowie stykają się w swojej praktyce zawodowej z chorymi (dorosłymi, młodzieżą i dziećmi) z rozpoznaniem choroby nowotworowej na wszystkich etapach jej leczenia. Spotykają się też z rodzinami – zarówno podczas leczenia pacjenta, jak i w trakcie żałoby. Proponowane studia podyplomowe pozwolą na udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych z jednej strony z pomaganiem pacjentom i ich rodzinom w wykorzystywaniu zasobów, planów do zdrowienia i podtrzymywania zdrowia a z drugiej – do pomagania w radzeniu sobie z sytuacją zbliżania się do kresu życia pacjentów i pomaganiu w przeżywaniu żałoby ich bliskich. Studia te mają pomóc w nabyciu i udoskonalaniu umiejętności ochrony własnych zasobów psychicznych i własnego zdrowia ze względu na dużą odpowiedzialność i obciążenie, jakie niesie ze sobą ten rodzaj kontaktów
Rachunkowości i podatki
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: matematyczno-informatyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.ckp-lodz.pl/studia/67/lodz/rachunkowosci-i-podatki

W trakcie studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki, zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu księgowego. Studia podyplomowe z rachunkowości przygotują Cię również do prowadzenia własnego biura rachunkowego. W trakcie studiów uczestnicy podniosą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji i analiz finansowych operacji gospodarczych.

Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/477/lodz/rozwiazywanie-i-profilaktyka-konfliktow-w-szkole-i-przedszkolu-w-oparciu-o-idee-porozumienia-bez

Celem studiów „Rozwiązywanie i profilaktyka konfliktów w szkole i przedszkolu w oparciu o ideę Porozumienia bez Przemocy” jest przygotowanie absolwentek i absolwentów do facylitowania i mediowania konfliktów, sporów w grupach rówieśniczych, w zespole pedagogicznym i w relacjach z rodzicami/opiekunami uczniów. Studia rozwijają kompetencje z zakresu metod rozwiązywania konfliktów w idei sprawiedliwości naprawczej oraz prowadzenia dialogu w oparciu o Porozumienie bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga.

Socjoterapia
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

http://www.ckp-lodz.pl/studia/40/lodz/socjoterapia

Celem studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii jest wyposażenie uczestników w specjalistyczne kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

Taniec
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia stacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/taniec

Specjalności: tancerz-choreograf

Taniec
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: I stopnia niestacjonarne
Wydział / Instytut: Artystyczny
rodzaj studiów: artystyczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
Opis kierunku:

https://www.ahe.lodz.pl/taniec

Specjalności: pedagogika tańca

Terapia i wspieranie rozwoju osób z autyzmem oraz z zespołem Aspergera
uczelnia: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
stopień studiów: Podyplomowe/MBA
rodzaj studiów: pedagogiczne
rodzaj uczelni: Niepubliczna
język studiów: Polski
uwagi:
studia również w formie on-line
Opis kierunku:

https://www.ckp-lodz.pl/studia/231/lodz/terapia-i-wspieranie-rozwoju-osob-z-autyzmem-oraz-z-zespolem-aspergera

Przygotowanie do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera; Rozpoznawanie trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD; Diagnoza funkcjonalna oraz Indywidulane Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla osób z ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych; Wczesna interwencja diagnostyczno-terapeutyczna dla dzieci z autyzmem; Planowanie pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD;