Łódź

Łódź daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań, kusi licznymi rozrywkami, ale skąd na to wszystko wziąć pieniądze?

Zostając studentem, masz prawo ubiegać się o stypendium socjalne, co jest uzależnione, tak jak w przypadku miejsca w akademiku, od wysokości dochodów. Przyznawane są także stypendia naukowe za wyniki w nauce (wysoka średnia ocen, działalność naukowa), sprytnie więc można połączyć przyjemne (pieniądze) z pożytecznym (wiedza). W mieście jest także wiele możliwości zatrudnienia dla studentów w ramach praktyki i staży w gastronomii, licznych centrach handlowych, firmach sektora BPO, IT i innych.

Program „Młodzi w Łodzi”, daje wiele możliwości bezpłatnego samokształcenia i zdobywania doświadczenia oraz zdobycia dodatkowej kasy, poprzez udział w bezpłatnych inicjatywach, takich jak szkolenia, praktyki i staże, płatne staże wakacyjne, wizyty w firmach oraz stypendia pracodawców czy stypendia Miasta.

Poza tym na każdej uczelni istnieją Biura Karier, oferujące doradztwo w zakresie rozwoju, jak i szeroki wachlarz propozycji staży i pracy skierowanych do studentów danych uczelni. Warto zastanowić się także nad wykorzystaniem własnych umiejętności i udzielaniu korepetycji.

Przedsiębiorczy i kreatywni mogą także wystartować z własnym biznesem np. w formie start-up`ów w ramach Art-Inkubatora, Bionanoparku czy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości .