Łódź

Łódź wielokulturowa

ŁÓDŹ OTWARTA NA KULTURĘ INNYCH KRAJÓW

Łódź przemysłową w XIX wieku tworzyły wspólnie cztery narody - Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Niemcy i Żydzi trudnili się rzemiosłem i zakładali fabryki, w których pracowali Polacy przybywający do Łodzi jako ziemi obiecanej z małych miasteczek i wsi. A wszystko to działo się na terenie zaboru rosyjskiego. Kultury i języki przenikały się wzajemnie, czego ślady pozostały do dziś m.in. w łódzkiej kuchni i języku.

Materialnymi pamiątkami wielokulturowej Łodzi są przede wszystkim świątynie i cmentarze. W Łodzi znajduje się jedna z największych nekropolii żydowskich w Europie z mauzoleum Izraela Poznańskiego, które jest prawdopodobnie największym nagrobkiem żydowskim na świecie. Zaś neogotycka kaplica Karola Scheiblera na protestanckiej części Starego Cmentarza, symbolizująca sławę i bogactwo fabrykanta, uchodzi za jeden z największych i najpiękniejszych grobowców w Europie.

 

 

 

 

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

 

Misją Centrum jest promocja międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu oraz prezentacja dorobku różnych kultur – w szczególności tych, które są znane z łódzkiej historii.

Szczególny nacisk położony jest tu na kulturę żydowską, choć organizowane przez placówkę wystawy, panele, warsztaty i wykłady zahaczają także o tematykę niemiecką, rosyjską, a także np. ukraińską, romską czy ormiańską.

Centrum prowadzi działania edukacyjne, szerząc wiedzę o różnych praktykach kulturowych i religijnych. Wspiera ideę tolerancji i walki z dyskryminacją, inicjuje dyskusje na temat życia w wielokulturowym i wielogatunkowym świecie.

 

Pamięć o wielokulturowej Łodzi jest kultywowana szczególnie podczas organizowanego rok rocznie Festiwalu Łódź Czterech Kultur stanowiącego kontynuację Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Obecnie organizatorem wydarzenia jest Centrum Dialogu im. Marka Edelmana - instytucja popularyzująca wielokulturowe i wieloetniczne dziedzictwo Łodzi.

Wydarzenia festiwalowe odbywają  się w wyrazistych, typowo łódzkich lokalizacjach, kontynuując  i zacieśniając współpracę z instytucjami kultury i artystami z Łodzi korzystając z ich ogromnego potencjału merytorycznego i artystycznego.

Dla publiczności występują  artyści z Izraela, Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Nie braknie także fenomenalnych polskich wykonawców. Przygotowywane są  oryginalne koncerty, także plenerowe.