Łódź

Kierunki kształcenia 2021

Nowości na łódzkich uczelniach

Od października na Uniwersytecie Łódzkim  uruchomionych zostanie aż 11 nowych kierunków zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Największą uwagę zwraca wielowymiarowe ekomiasto – połączenie takich dyscyplin naukowych jak socjologia, ekologia, ochrona środowiska czy ekonomia. W dobie rozwoju inteligentnych i zaawansowanych ekologicznie miast, kierunek ten doskonale wykształci przyszłych specjalistów ds. rewitalizacji przyrodniczej, smart&eco cities oraz rozwiązywania konfliktów środowiskowych


 
Rok akademicki to dla kandydatów na studia niepowtarzalna okazja, aby swoją ścieżkę edukacyjną poprowadzić w nowoczesny i efektywny sposób. Łódzkie uczelnie  poszerzyły swoją ofertę kształcenia, umożliwiając podjęcie studiów na innowacyjnych kierunkach zgodnie z obowiązującymi na międzynarodowych rynkach pracy trendami.

 

Liczba zgłoszeń kandydatów na dany kierunek studiów  jest wynikiem popularności kierunku i uczelni, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie nawet na kilka kierunków studiów w jednej lub w kilku uczelniach.