Łódź

Łódź stolicą najatrakcyjniejszych uczelni wyższych w Polsce

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Łodzi Stowarzyszenie Europejskie Centrum Młodzieży zachęca do zapoznania się z  najnowszym projektem
„ ŁÓDŹ – STOLICĄ NAJATRAKCYJNIEJSZYCH UCZELNI WYŻSZYCH W POLSCE” mający na celu przedstawienie pozytywnych aspektów Łodzi naukowej , Łodzi akademickiej.

Wiedza i nauka są fundamentalnym elementem rozwoju społeczności w każdym regionie. Łącznie na 19 łódzkich uczelniach – 6 publicznych i 13 niepublicznych studiuje ponad 70 tys. studentów, w tym ponad 5,5 tys. studentów zagranicznych, a rocznie dyplom uzyskuje około 20 tys. absolwentów.

Współtworząc łódzkie środowisko akademickie, studenci będą kształtować tożsamość miasta. Staną się reprezentantami społeczności, której głos jest w Łodzi bardzo ważny.
Przede wszystkim jednak otrzymają szansę kształcenia w uczelniach, dysponujących znakomitą kadrą wykładowców,
świetną bazą dydaktyczną i zajmujących coraz wyższe miejsca w akademickich rankingach.

Działania władz miasta koncentrują się na rozwoju Łodzi jako ośrodka opartego na wiedzy,
innowacyjnego i stawiającego na nowe technologie, ale przede wszystkim atrakcyjnego do życia i pracy dla młodych, utalentowanych ludzi.

Nasze hasło to: Wybierz Łódź – wybierz lepszą przyszłość w stolicy najatrakcyjniejszych uczelni wyższych w Polsce.