Łódź

PRZENIKANIE TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI

Łódź to niezwykłe, unikatowe miasto o wielokulturowym charakterze i postindustrialnym krajobrazie, gdzie w fascynującej atmosferze i bogatej tradycji artystycznej, wspiera się realizację działalności twórczych w obszarach takich jak film, sztuka awangardowa i moda. Co jest wyjątkowe i intrygujące w Łodzi to nie tylko mieszanka surowej architektury przemysłowej i kreatywności, ale także jej dziedzictwo przemysłowe i różne dziedziny eksploracji artystycznej.

W tym wielowymiarowym mieście, które wyłoniło się z czterech kultur, współistniejących obok siebie, inspirowanych różnymi wpływami, stylami i ideami, miesza się dziś tradycja i nowe wartości, nie tylko zachęcając do aktywności i kreatywności, ale także do ciągłego poszukiwania dalszych możliwości jego rozwoju.

Energia tego miejsca i jego mieszkańców to siła napędowa, która przekształciła Łódź z małego rolniczego miasteczka w przemysłową metropolię, inspirując stale do nowych osiągnięć w kulturze, biznesie, turystyce i edukacji.

Dzisiejsza Łódź kładzie nacisk na rozwój przemysłów kreatywnych: mody, projektowania i sztuki, a także nowoczesnych usług dla biznesu i nowych technologii. Dzięki swojej korzystnej lokalizacji w centrum kraju, a tym samym całego regionu Europy Środkowo – Wschodniej, na skrzyżowaniu kluczowych dróg europejskiej sieci transportowej łączących najważniejsze miasta w Europie i Polsce, Łódź oraz jej najbliższe zaplecze stały się jednym z najważniejszych ośrodków logistycznych w Europie.

Nowe inwestycje takie jak podziemny dworzec kolejowy Łódź Fabryczna i Nowe Centrum Łodzi, zrealizowane przy współpracy ze światowej sławy architektami, a także planowana wkrótce realizacja tunelu średnicowego pod miastem, rozpoczynają nową erę w historii Łodzi. W EC1, niegdyś prężnie działającej elektrowni, funkcjonuje dziś najnowocześniejsze w Europie Planetarium, ma tu swoją siedzibę Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oraz unikatowe Centrum Nauki i Techniki, gdzie tradycja łączy się z nowymi technologiami. Nowe serce miasta ze Specjalną Strefą Sztuki i Rynkiem Katarzyny Kobro z czterema ulicami - polską, żydowską, niemiecką i rosyjską, nawiązującymi do czterech kultur, które kiedyś ukształtowały wyjątkowy charakter miasta, powstaje tuż nad wielopoziomowym nowoczesnym dworcem kolejowym.

Powyższe zmiany mogą być rozpatrywane nie tylko w kategoriach ekonomicznych czy biznesowych: ta dogłębna transformacja dotyczy również społeczeństwa i poziomu życia mieszkańców  miasta.  Jest  to  ściśle związane z ewolucją rynku pracy czy rewitalizacją pojedynczych budynków i całych historycznych centralnych obszarów, z których Łódź od dawna słynie. Wiele pofabrycznych obiektów już zostało przekształconych w piękne biurowce oraz obiekty usługowe i mieszkaniowe, przy tym powstają liczne nowoczesne inwestycje podkreślające wielkomiejskość Łodzi.