Łódź

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Departament Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi

tel. 42 638 59 39, 42 638 55 48

e-mail: lodz_akademicka@uml.lodz.pl