Łódź

Biuro Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej
Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miasta Łodzi

tel. 42 638 59 39, 42 638 55 48

e-mail: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl